Erityisopetus

Erityisopetus Koivupuhdon koulussa

 
Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilaita, joilla on luku- ja kirjoitushäiriöitä, oppimisvaikeuksia tai sosiaalisen ja tunne-elämän vaikeuksia. Yksilöllisen luki-opetuksen avulla pyritään korjaamaan lukemisessa ja kirjoittamisessa esiintyviä virheitä sekä muuttamaan opiskeluasenteita myönteisemmäksi.

Koulun erityisopettajat ovat Päivi Ylikulju ja Marja Vatjus-Suni (lv. 2020-2021).