Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tukiopetus

Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneelle tai muutoin lisätukea tarvitsevalle oppilaalle koulu antaa tukiopetusta resurssien puitteissa joko yksilöllisesti tai pienryhmässä pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolisena aikana. Tukiopetusta voi antaa oman opettajan ohella koulumme muut opettajat.