Koulun arvot

Ohkolan koulun arvot

Ohkolan koulun arvoperusta:

  • Ohkolan koulussa rakennamme turvallista, yhteisöllistä ja kannustavaa oppimisympäristöä yhteistyössä ympäröivän kyläyhteisön kanssa.
  • Ohkolan koulussa arvostetaan ahkeruutta sekä vastuunkantoa omasta tekemisestä.

Ohkolan koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa ohkolalaisista lapsista perusjärkeviä suomalaisia, joilla on hyvät suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavat perustiedot- ja taidot. Ohkolan koulussa arvostetaan omaa lähiympäristöä, jonka kautta opitaan ympäristö- ja luonnontiedon peruskäsitteitä sekä opitaan arvostamaan omaa lähiseudun kulttuuriperinnettä. Ohkolan koulun toiminta-ajatukseen sisältyy oppimisen ilo, jota tavoitellaan erilaisin vaihtelevin opetusmenetelmin. Ohkolan koulun tavoitteena on tarjota oppilaillensa turvallinen, kannustava ja yhteisöllinen oppimisympäristö.