KiVa Koulu ja kannustuskampanja

KiVa Koulu ja kannustuskampanja


 

Nummisten koulu on KiVa koulu.

KiVa Koulu on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisena vastainen toimenpideohjelma. Mukana on n. 900 koulua ympäri Suomen.

Koulutasolla KiVa Koulu –ohjelman tavoitteena on tarjota koulun henkilökunnalle perustietoa kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta sekä sitouttaa koko henkilökunta kiusaamisen vastaiseen työhön. Välituntivalvojat saavat ohjelmasta muistuttavat KiVa Koulu – logolla varustetut näkyvät liivit.

 Luokkatasolla pyritään vaikuttamaan oppilaisiin niin, että he kiusaajan kannustamisen sijaa asettuisivat tukemaan kiusattua ja osoittaisivat, etteivät hyväksy kiusaamista.

Oppilaiden tasolla keskitytään esille tulevien kiusaamistapauksien mahdollisimman tehokkaaseen selvittelyyn. Keskeinen työmuoto ovat selvittämiskeskustelut, jotka noudattavat ennalta sovittua rakennetta. Selvittämiseen liittyy aina seurantakeskustelu, jossa varmistetaan, että tilanne on muuttunut.” (KiVa vanhempien opas)

Haluamme turvata oppilaille kiusaamisesta vapaan oppimisympäristön yhdessä koko koulun henkilökunnan kanssa. Opettajat pitävät luokissa KiVa-tunteja, joissa opitaan tunnistamaan kiusaamisen eri muodot ja miten niitä voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää. Kiusaaminen on ryhmäilmiö ja siksi on tärkeää saada koko kouluyhteisö sitoutumaan kiusaamista vastaan. Mikäli kiusaamista esiintyy ja huoli on herännyt, on koulussamme koulutettu KiVa-tiimi, johon voi ottaa yhteyttä luokanopettajan/ohjaajan lisäksi.

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen on meidän kaikkien, niin koulun henkilökunnan, oppilaiden kuin kodinkin yhteinen asia!

KiVa-ohjelman sivut: https://www.kivakoulu.fi/

Vanhempien opas: https://www.kivakoulu.fi/vanhemmille/

KiVa-pelit: https://www.kivakoulu.fi/peli/

 

Koulun KiVa-tiimin kokoonpano lukuvuonna 2021-2022: Nelli Saarelainen (laaja-alainen erityisopettaja) ja Arja Lahti (erityisluokanopettaja)

Kolmen kohdan ohjelma hyvän ilmapiirin luomiseksi ja kiusaamisen estämiseksi Nummisten koulussa

Kaikissa kiusaamista ja hyvinvointia käsittelevissä selvittelyissä koulun henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus eikä oppilaita koskevia asioita käsitellä muiden kuin heidän omien huoltajiensa kanssa.

1. Ennaltaehkäisevä toiminta luokissa ja vapaissa tilanteissa

- Opettaja luo myönteisen, hyväksyvän, sallivan ja erilaisuutta kunnioittavan ilmapiirin omassa luokassaan.

- Luokissa käydään mm. KiVa-ohjelmaa, Lions Quest-ohjelmaa tai koulun/opettajan omaa tunne-ja vuorovaikutus-opetussuunnitelmaa läpi soveltuvin osin.

- Opettajat ja muut koulun henkilökuntaan kuuluvat hyödyntävät arjessa syntyviä tilanteita tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisessa.

- Opettaja luo myönteisen ja luottamusta herättävän suhteen huoltajien kanssa ja tekee heidän kanssaan tiivistä kasvatusyhteistyötä.

2. Kannustusjoukot kevyen puuttumisen keinona

- Ristiriitatilanteissa tai oppilaan huonon olon tullessa ilmi opettaja ottaa luokassaan käyttöön kannustusjoukkomenetelmän sovelluksia joiden avulla pyritään vähentämään ristiriitoja ja lisäämään oppilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

- Tilannekohtaisesti opettaja voi käyttää esim. ryhmäytymisleikkejä, draamaharjoituksia, vahvuuspedagogiikkaa, keskusteluja ja palkita eri tavoin hyvän tekemistä toisille.

- Tarvittaessa opettaja ottaa yhteyttä koteihin joiden kanssa yhteistyössä mietitään myönteisiä keinoja tilanteiden selvittämiseksi.

3. Toistuvaan, pitkäkestoiseen, huonoon käytökseen ja kiusaamiseen puuttuminen KiVa-kouluohjelman avulla

- Luokanopettaja keskustelee asianosaisten kanssa ja ottaa yhteyttä koteihin.

- Jos asia ei ratkea neuvottelemalla, opettaja tekee koulun KiVa-tiimille asiasta ilmoituksen jolloin asia siirtyy KiVa-ohjelman mukaiseen prosessiin.

- KiVa-ohjelman prosesseista huolimatta joskus on vaikea saada pysäytettyä ei-toivottua toimintaa ja käytöstä. Tällöin tilanteeseen etsitään ratkaisua OHR-ryhmältä ja sovitaan moniammatillisen asiantuntijaverkoston sekä huoltajien kanssa tarvittavat toimenpiteet oppilaiden tukemiseksi.
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä