JOPO-luokka

Jotakin JOPOsta

Syksyllä 2007 Ehnroosin koulussa hankkeena käynnistynyt joustavan perusopetuksen luokka toimii perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti hyödyntäen joustavia opetussuunnitelmia.

JOPO- toiminta on siirtynyt opetushallituksen alaisuuteen ja on vakiinnutettu niissä kunnissa, joissa toiminta alkanut hankkeena, näin myös Mäntsälässä.
Oppilaat voivat itse hakea tai heidät ohjataan JOPO- luokalle siltä pohjalta, että heidän katsotaan hyötyvän toimintamallista.

Ryhmän opetus järjestetään osaksi lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla. Muina oppimisympäristöinä voivat olla esimerkiksi leirikoulut, luonto, muut koulut ja oppilaitokset, liikuntatoimi ja kulttuurilaitokset.

Yksilöllisin järjestelyin huolehditaan myös oppilaanohjauksesta, jolla tuetaan toisen asteen opintoihin sijoittumista.
Koulun ja kodin tehostettu yhteistyö on ollut merkittävässä roolissa nuorten kasvun ja kehityksen tukemisessa.

Miksi joustavaa perusopetusta ?

- Toisenlainen tapa suorittaa peruskoulu
- Lisää toiminnallisuutta
- Mahdollisuus tutustua eri ammatteihin
- Mahdollisuus opiskella työelämää

Miten opiskellaan ?

- Työpaikkaopiskelu
- Retket, tutustumis- ja opintokäynnit
- Ammattikoulujen linjoihin tutustuminen
- Arkinen pakerrus koulussa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä