TIKU-luokka

TIKU-luokka

Ehnroosin koulussa aloitti elokuussa 2017 toimintansa tiede- ja kulttuuri- eli TIKU-luokka. TIKU-luokka jatkaa koulussamme toimineen CERN-luokan jalanjälkiä. TIKU-luokan tarkoituksena on koota matemaattis-luonnontieteellisistä aineista, kielistä sekä matematiikan ja luonnontieteiden kulttuurista kiinnostuneita oppilaita samaan koulutusohjelmaan vuosiluokilla 7-9.

Hakuaika TIKU-luokalle 2020-2023 päättyy 31.10.2019. Mikäli TIKU-luokalle hakee yli 22 oppilasta, järjestetään soveltuvuuskoe tiistaina 12.11.2019. Kaikille Mäntsälän kunnan 6.-luokkalaisille postitetaan kotiin kirje, jossa on Ehnroosin koulun TIKU-luokan ja Riihenmäen koulun yrittäjyysluokan esitteet ja hakulomakkeet.
Ohessa on linkki TIKU-linjan esitteeseen ja hakulomakkeeseen.

Liitteet:

TIKU-hakulomake
TIKU-esite
TIKU-luokka
Opetussuunnitelma