Luumäen perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Huomattavaa!

Vuosiluokilla 1-6 siirrytään uusien perusteiden mukaiseen opetussuunnitelmaan 1.8.2016. Kuudennet vuosiluokat voivat siirtyä ympäristöoppiin vasta 2017-18.

Yläkoulun vuosiluokat siirtyvät siihen sen jälkeen lukuvuosittain vuosiluokka kerrallaan. Seitsemännen vuosiluokan osalta opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 alkaen ja yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019 alkaen.

Opetusuunnitelman yleinen valtakunnallinen osa otetaan käyttöön koko perusopetuksessa syksyllä 2016.