Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat

Loimaan työväenopiston kuvataiteen ja teatteritaiteen opetussuunnitelma on laadittu opsikuva.png
Opetushallituksen vahvistamien valtakunnallisten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteiden mukaisesti (2017). Syksystä 2018 alkaneet taiteen perusopetusryhmät noudattavat uutta opetussuunnitelmaa.

Oheinen opetussuunnitelma antaa Loimaan työväenopistossa järjestettävälle taiteen perusopetukselle yleiset suuntaviivat ja rakenteelliset perusteet. Tarpeen mukaan asiakirjaa täydennetään opistossa laadittavilla ja opettajille annetavilla yksityiskohtaisemmilla ohjeistuksilla ja perehdyttämissuunnitelmilla.
Opetussuunnitelman toteutumista seurataan sekä sen sisältöä kehitetään sikäli, 
kun tarpeita tähän ilmenee.

Loimaan työväenopiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma 2018.pdf