Kuvataiteen perusopetus

Kuvataiteen perusopetus Loimaan työväenopistossa

Kuvis.jpgKuvataiteen perusopetuksessa oppilas oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri osa-alueilla monipuolisesti, tutustuen erilaisiin menetelmin ja materiaalein. Työpajaopinnoissa syvennetään perusopinnoissa saavutettuja taitoja ja tietoja yhdellä tai usealla taiteen osa-alueella.

Kuvataideopetuksen saavutettavuus ja opetustilat

Kuvataiteen perusopetuksen saavutettavuutta on tavoitteena kehittää Loimaan seudulla niin, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus päästä opetuksen piiriin tulevina vuosina. Uusia ja alkavia opetusryhmiä käynnistetään joka toinen lukuvuosi paikallisissa alakouluissa (Asemanseudun koulu, Keskuskoulu, Hirvikosken yhtenäiskoulu ja Kirkonkylän koulu). Ensimmäiset uudet ryhmät alkoivat syksyllä 2018 ja seuraavat alkavat syksyllä 2020. Kouluissa opetus on suunniteltu toteutettavaksi niin, että se integroituu luontevasti koulupäivän jatkoksi. Tällöin toteutuu myös Opetushallituksen perään kuuluttama ns. eheytetyn koulupäivän periaate.

Opetuksen edetessä vaiheeseen (kolmannesta tai neljännestä luokka-asteesta eteenpäin), jossa aloitetaan työskentely kuvataiteen erityisillä menetelmillä ja työvälineillä (esim. grafiikka, keramiikka, kuvanveisto, mediataide), opetus siirtyy kuvataidekoulun omaan opetustilaan.

Taiteen perusopetus 19-20.jpg

Oppilaaksi ottaminen

Loimaan työväenopisto päättää vuosittain uusien opintoryhmien alkamisesta ja oppilaiden ottamisesta. Uusien ryhmien alkamisesta tiedotetaan elokuussa kotitalouksiin jaetavassa opinto-ohjelmassa, opiston verkkosivuilla ja esim. alakouluissa luokissa vieraillen ja opetuksesta kertoen. Oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot aloitetaan pääsääntöisesti 7-8-vuotaana. Jo alkaneisiin ryhmiin otetaan uusia oppilaita, jos paikkoja on vapaana. Opettaja päättää osaltaan opetusryhmiensä täydentämisestä uusilla oppilailla.

Voit ilmoittautua netissä tästä linkistä Ilmoittautuminen kursseille verkossa
tai opiston toimistoon ma-pe klo 9-15 puh. 02 761 1261