Hattifnattarna

Vecka 3 (17-21.1)

Hej,

Roligt att se er alla igen! Verksamheten har börjat rulla efter ledigheter. Nästa vecka borde också alla från personlen vara tillbaka. Vi har planerat att fokucera på känslor och fantasi. Känslor behöver alltid behandlas. Fantasin tar vi in för att barnen lekt och hittat på roliga lekar. Vi vill erbjuda möjligheter som utmanar fantasin (inte färdiga material), bara en idékläckare. Vi kommer också aktivt att röra på oss i det fina vintervädret.

I februari välkomnar vi ett nytt barn i gruppen. Små förändringar i smågrupperna vi meddelar dem som detta berör.

Nytt för vårterminen blir femmisarnas flamingoklubb. I den klubben övas färdigheter som är bra att packa med sig till förskolan. Mer om detta nästa vecka.

 

Vecka 3 17.-21.1

Om vädret tillåter blir det skridskoåkning. Inget måste att inskaffa skrinnor. Tyvärr har vi inte skrinnor att låna. Vi är många ivriga skridskoåkare och ishockeyspelare. Händer har vi inte lika många. Vi önskar att allas första gång på skrinnor är tillsammans med familjen. Sedan tränar vi mer! Ni får packa med hjälm och skrinnor till dagis. Barnen som vill får också ha med sig klubba. Kom ihåg att sätt namn i all utrustning!

Måndag:

Vi skrinnar 8:30 ->

  • Hjälm och skrinnor (klubba)
  • Luistelua! Kypärä ja luistimet (maila)

Tisdag:

Smågruppsverksamhet (känslor)

Onsdag:

  • Musiklekskola
  • Femmisarnas flamingoklubb

Torsdag:

Vi skrinnar 8:30->

  • Hjälm och skrinnor (klubba)
  • Luistelua! Kypärä ja luistimet (maila)

Fredag:

Utevistelse

 

Hälsar,

Sussi, Anne, Janine & Linda

Info

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista 

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista koronaviruspandemiasta johtuen. Päiväkodissa voi tulla tilanteita, joissa varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavilla. Tilanne vaikeuttaa myös koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapojen toteuttamista, kuten sitä, että ryhmien sekoittamista tai yhdistämistä keskenään tulisi välttää. 

Tilanteeseen viitaten, on ensisijaisen tärkeää, että huoltajat ilmoittavat ajoissa lapsen tarkat päivittäiset hoitoajat. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa heti päiväkotiin. 

Tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelulla ei pystytä vastaamaan kello 6.30–17 auki olevan päiväkodin lasten hoidon tarpeisiin, päiväkodin aukioloaika voidaan keskittää esimerkiksi kello 7.30–16.30 välille. Tällöin huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve päiväkodin lyhennetyn aukioloajan puitteissa. 

Päiväkodin johtajat tiedottavat mahdollisista toimenpiteistä. Pahoittelemme tilannetta ja teemme kaikkemme, jotta toiminta voi jatkua mahdollisimman normaalina. 

Sivunvaihto 

Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik 

Det råder brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik på grund av coronaviruspandemin. I daghemmen kan det uppstå situationer där sådan personal som lagen om småbarnspedagogik förutsätter inte finns att tillgå. Situationen försvårar också verksamhetssätten för att förhindra spridningen av coronaviruset, bl.a. anvisningen om att undvika sammanslagningar av barngrupper. 

Med hänvisning till den rådande situationen, är det är ytterst viktigt att vårdnadshavarna anmäler noggranna dagliga vårdtider för sitt barn i tid. Ändringar i vårdtiderna ska omedelbart meddelas daghemmet. 

I situationer där man inte genom planeringen av personalens arbetsturer kan tillgodose vårdbehoven för barnen på ett daghem som är öppet klockan 6.30–17 kan daghemmets öppettid reduceras till exempel till klockan 7.30–16.30. Då ombeds vårdnadshavarna att ordna barnets vårdbehov inom ramen för daghemmets reducerade öppettider. 

Daghemsföreståndarna informerar om eventuella åtgärder. Vi beklagar situationen och gör vårt yttersta för att verksamheten ska kunna fortsätta så normal som möjligt. 

Uppdaterade rekommendationer inom småbarnspedagogiken (3.1.2022)

Päivitetyt suosituksetvarhaiskasvatuksessa(3.1.2022)

Nämä ohjeet tarkentavat kasvomaskien käyttöä ja päiväkodeissa liikkumista.

Huoltajia pyydetään jälleenvälttämään tarpeetonta oleskelua päiväkotien tiloissa.

Haluamme erityisesti korostaa että:
Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia, mikäli on tarvetta asioida päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti-ja hakutilanteissa.
Suosittelemme, että lasten haku-ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasu -keskusteluja käydään toimintakauden aikana. Tarvittaessa on hyvä pohtia keskusteluihin vaihtoehtoisia toimintatapoja, kuten etäyhteyksiä hyödyntämällä.Käytäntö on voimassa toistaiseksi.
 
Uppdaterade rekommendationer inom småbarnspedagogiken(3.1.2022)

Vårdnadshavare ombeds återatt undvika onödig vistelse i daghemmens lokaler.

Vi vill
särskilt betona att:
Småbarnspedagogiken rekommenderar vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana situationer där det är nödvändigt att vistas inomhus på daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn.
Vi rekommenderar att barnet hämtas och lämnas av endast en vuxen och att man håller säkerhetsavstånden.
Under verksamhetsperioden inom småbarnspedagogiken hålls samtal om barnets plan för småbarnspedagogik. Vid behov är det bra att fundera ut alternativa sätt att ordna samtalen med hjälp av digitala förbindelser.Anvisningarna gäller tillsvidare.

Lekfullt med lera

Tack till föräldraföreningen Mårran och alla som understöder den för att kunna ge det där lilla extra till barnens vardag ❤️

Hattifnattarnas kalender

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 52

27 December 2021 Thursday
28 December 2021 Thursday
29 December 2021 Thursday
30 December 2021 Thursday
31 December 2021 Thursday
1 January 2022 Thursday
2 January 2022 Thursday

Viikko 1

3 January 2022 Thursday
4 January 2022 Thursday
5 January 2022 Thursday
6 January 2022 Thursday
7 January 2022 Thursday
8 January 2022 Thursday
9 January 2022 Thursday

Viikko 2

10 January 2022 Thursday
11 January 2022 Thursday
12 January 2022 Thursday
13 January 2022 Thursday
14 January 2022 Thursday
15 January 2022 Thursday
16 January 2022 Thursday

Viikko 3

17 January 2022 Thursday
18 January 2022 Thursday
20 January 2022 Thursday
21 January 2022 Thursday
22 January 2022 Thursday
23 January 2022 Thursday

Viikko 4

24 January 2022 Thursday
25 January 2022 Thursday
26 January 2022 Thursday
27 January 2022 Thursday
28 January 2022 Thursday
29 January 2022 Thursday
30 January 2022 Thursday

Viikko 5

31 January 2022 Thursday
1 February 2022 Thursday
2 February 2022 Thursday
3 February 2022 Thursday
4 February 2022 Thursday
5 February 2022 Thursday
6 February 2022 Thursday
Ilmoittautuminen

Info

Bästa föräldrar,
Coronaläget har försämrats i Lovisa de senaste två veckorna. På daghemmen har vi nolltolerans gällande barns symtom. I praktiken betyder det här att barnet inte bör komma till daghemmet med symtom. Det betyder också att vi med lägre tröskel ber er föräldrar hämta hem ert barn om det under dagen utvecklar symtom. Vi hoppas att vi alla hålls friska och att vi får fira jul tillsammans med våra närmaste.

Länk till THL:s sida med lista på typiska symtom:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om�coronaviruset-covid-19/symtom-och-behandling-coronaviruset

Mvh,
Sofia Hoff
Chef för småbarnspedagogik


Hyvät huoltajat,
Koronatilanne on pahentunut Loviisassa viimeisten kahden viikon aikana. Päiväkodeissa noudatamme tällä hetkellä nollatoleranssia lasten oireiden suhteen. Tämä tarkoittaa käytännössä, että varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena. Pyydämme herkemmin myös huoltajia hakemaan lapsen kotiin, jos lapsella kehittyy oireita päivän aikana. Toivomme, että pysymme kaikki terveinä ja saamme viettää joulua läheistemme kanssa.

Linkki THL:n listaan tyypillisimmistä oireista:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta�covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus

Yst.terv.
Sofia Hoff
Varhaiskasvatuspäällikkö

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä