Lilla My

Avbrott i CGI- Vesa tjänsterna!

Käyttökatkos varhaiskasvatuksen sähköisissä palveluissa lauantaina 20.4.2024 

 
Loviisan kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisissä palveluissa onkäyttökatkos, joka alkaa lauantaiaamuna 20.4.2024 kello 7 ja loppuu viimeistään sunnuntaiaamuna 21.4. kello 8. Käyttökatkoksen aikana ei voi ilmoittaa hoitoaikoja tai tehdä varhaiskasvatuksen hakemuksia. Käyttökatkos johtuu huoltotoimenpiteistä varhaiskasvatuksen käyttämässä CGI Vesa tuotantoympäristössä. 

 

 

 

Avbrott i småbarnspedagogikens elektroniska tjänster lördagen den 20 april 2024 

 
Lovisa stads elektroniska tjänster för småbarnspedagogik kommer att ha ett avbrott från och med lördag morgon den 20 april 2024 klockan 7 som slutar senast söndag morgon den 21 april klockan 8. Under avbrottet kan man inte meddela barnets kommande tider inom småbarnspedagogiken eller göra ansökningar till småbarnspedagogik. Avbrottet beror på underhållsservice i CGI Vesa-produktionsmiljön, som används av småbarnspedagogiken. 

 

UTVECKLINGSDAG 14.6

Fredsby daghems personal har utvecklingsdag fredagen 14.6.
Familjer som kan ordna barnets vård själv är berittigade till kompensation.
Mera info kommer senare.

Verksamheten under sommaren 2024

Information om verksamheten i Lovisas stads daghem under sommaren 2024

I juni har alla daghem och Lyckebo gruppfamiljedaghem öppet helt normalt. I juli fungerar Fredsby daghem
(centrum) och Forsby daghem som dejourerande daghem. De övriga daghemmen har stängt 1–31.7. Från
första augusti har alla daghem och gruppiset öppet igen.
Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för juli senast 15.5. via CGI Vesa – tjänsten.
Arrangemangen för juli bekräftas när vi har vetskap om barnens vårdbehov. OBS! det här gäller även
skiftesomsorgen. Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi kan inte
garantera, att det finns bekanta pedagoger på plats.
Under tiden 1.6 - 31.8 har familjerna möjlighet att få avgiftskompensation för hela veckor då frånvaron är
oavbruten minst sex veckor och omfattar hela juli. Juli är avgiftsfri för alla barn. De här ledigheterna märks
med koden ”ledig i CGI Vesa-tjänsten. I fråga om avgiftskompensationer för sommaren godkänns en period
som är kortare än en vecka i början av juni och i slutet av augusti ifall månaden börjar eller slutar mitt i en
vecka. Om barnens frånvaro inverkar på användningen av tjänsterna kan verksamheten komma att
begränsas stegvis redan i juni.
Om vårdnadshavarna inte inom tidsfristen vet hurdant vårdbehovet i juli är, uppmanar vi att reservera vård
för säkerhetsskull. I fall att vård reserverats i juli, men det inte finns behov, kan den avbokas till och med
15.6. En avgift kan tas ut för en vårdplats som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften.
Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken.
Tilläggsinformation:
Sofia Hoff, tfn. 044 349 3132
Chef för småbarnspedagogiken (verksamheten)
Veronica Eskonen, tfn. 040 540 9796
Småbarnspedagogikens servicesekreterare (avgifter)

UPPDATERING AV CGI- VESA 8.1.24

Tiedote huoltajille 

CGI Vesa on päivitetty maanantaina 8.1.2024. Muutoksia Vesassa ovat mm. 

 • Huoltajien ajankohtaiset-välilehdelle on lisätty tuntien seuranta-näkymä 
 • Läsnäolot-kalenteri-näkymään on lisätty viikkonumerot 
 • Ilmoita läsnä- ja poissaoloja osiossa on mahdollista valita useita päiviä kerrallaan 
 • Kirjautumisongelmat poistettu linkin loviisa.cgivesa.fi kautta 

CgiVesa-sovellus on myös päivitetty. Nyt huoltajat voivat tilata varhaiskasvatusaikoja myös sovelluksen kautta. 

HUOM! Varhaiskasvatusaikojen tilaus sulkeutuu nykyään sunnuntaina klo 23:59. 

Jos kirjausongelmat jatkuvat tämänkin jälkeen, ilmoittakaa siitä sähköpostitse osoitteeseen pia.nystrom@loviisa.fi. Muista ilmoittaa sähköpostissa 

 • lapsen nimi 
 • huoltajan nimi, jolla on kirjautumisongelma 
 • selain, jota olet käyttänyt 
 • missä vaiheessa ongelma on syntynyt 
 • onko ohjelma antanut virhekoodin tai virheilmoituksen? Minkä? 

Valitettavasti ulkopaikkakuntalainen ei vielä voi ilmoittaa varhaiskasvatusaikoja ohjelman kautta. Toivomme tähän pikaisesti muutosta. Mutta sitä odotellessa saatte ilmoittaa niitä henkilöstölle, jotka vievät ne ohjelmaan. 

Loviisassa 8.1.2024 Pia Nyström, varhaiskasvatuksen suunnittelija 

 

 

 

Info till vårdnadshavarna 

CGI Vesa har uppdaterats måndagen 8.1.2024. Ändringarna i Vesa är bl.a. 

 • Under fliken aktuellt har tillagts för vårdnadshavarna en vy över timmarnas uppföljning 
 • Veckonummer har lagts till i närvaro-kalendern 
 • I avsnittet Anmäl närvaro och frånvaro går det att välja flera dagar i gången 
 • Inloggningsproblem via länken loviisa.cgivesa.fi borde ha avlägsnats 

CGI Vesa-applikationen har också uppdaterats. Nu kan vårdnadshavarna även beställa tiderna för småbarnspedagogiken via applikationen. 

OBS! Anmälan av tiderna inom småbarnspedagogiken stänger nuförtiden på söndagen kl. 23:59. 

Om problemen vid inloggningen fortsätter efter denna uppdatering, meddela om problemen via adressen pia.nystrom@loviisa.fi. Kom ihåg att meddela i e-posten 

 • barnets namn 
 • den vårdnadshavares namn som har inloggningsproblem 
 • vilken webbläsare du använt 
 • i vilket skede uppstod problemet 
 • gav programmet någon felkod eller ett felmeddelande? Vad? 

Tyvärr kan inte ännu vårdnadshavare, som har annan hemkommun än Lovisa, anmäla tider inom småbarnspedagogiken via programmet. Vi hoppas att vi får en ändring här så snart som möjligt. Men tills dess kan du meddela dem till personalen, som för in dem i programmet. 

I Lovisa 8.1.2024 Pia Nyström, planerare för småbarnspedagogik 

SKAPA kulturbad

Loviisan kulttuurikylpy SKAPA Lovisa Kulturbad
Konstbad i alla daghem
SKAPA Kulturbad erbjuder konstbad i kortare perioder i alla daghem i Lovisa.
Konstbad för 0-3 åringar förverkligas som smakbitar, dvs 1-2 ggr i en konstform.
Konstbad för 3-5-åringar förverkligas som korta perioder på ca 4ggr. Mera info
kommer under läsåret.
Lekfullt med lera för 3-5åringar
Barnen får prova på att skapa med lera! Vi övar tumningsteknik, korvteknik och
kavlingsteknik på ett lekfullt sätt under handledning av keramik-artesan och
närvårdare Janine Bergström.

Lekfullt med lera för 0-3åringar
Barnen får prova på att skapa med trolldeg! Vi övar tumningsteknik och
korvteknik på ett lekfullt sätt under handledning av keramik-artesan och
närvårdare Janine Bergström.

Läs mera om SKAPA här: https://www.loviisa.fi/sv/nyheter/lovisa-kulturbad�skapa-projektet-startar/

Ta gärna kontakt!
Kulturbadskoordinator: Johanna M. Lönnfors
ext-johanna.m.lonnfors@loviisa.fi Tel: 040 663 57

VÄLKOMMEN TILL LILLA MY

Välkommen till Lilla My! Här huserar de allra minsta barnen i Fredsby daghem dvs. barn i åldern 0-3 år. Här bemöts barnen med värme och glädje i en trygg, lugn och hemtrevlig miljö. Kramar, skratt och lek är en viktig del av vår vardag. Vi hoppas att ni kommer att trivas här hos oss.
Guide för småbarnspedagogik Lovisa PP (1).pdf

En liten påminnelse

Hygien:
Barnens handtvätt på morgonen övervakas av föräldrarna.

Barn som använder blöjor skall ha egna blöjor med sig hemifrån. Vi önskar att ni hämtar tejpblöjor. 
Vi besöker toaletten flera gånger per dag så barnet lär sig bli torr. Vi önskar att ni också hemma tränar lika flitigt 😉 
Krämer, salvor och liknande kan hämtas till dagis, meddela personalen och märk tuberna med barnets namn. 

Läkemedel: För barn som behöver läkemedel under dagen görs upp en egen läkemedelsplan. Även kortare medicinering kan skötas på dagis, diskutera med personalen.


Frånvaro: Vänligen meddela all frånvaro, förseningar eller ändringar i vårdtider så snabbt som möjligt till gruppen. 


Vårdtider, ankomst och avhämtning:

Anmälan av vårdtider

CGI Vesa_Anmälan av tider inom småbarnspedagogiken.pdfKolla barnens kläder:


-våta regnkläder/utekläder skall inte lämnas i dagis över natten, speciellt inte ifall de inte är vända avigt. Det har hänt alltför ofta att barnets kläder är våta på insidan när vi går ut på förmiddagen.  Personalen kollar inte ifall barnen har torra kläder på morgonen. Ni kan lägga fuktiga kläder i torkskåpet på morgonen. Kom ihåg i såfall att lägga på värmen på den. 
- de skall vara rätt storlek, barnet skall själv ha möjlighet att klara av att klä på sig dom. 
- det bör finnas tillräckligt av reservkläder i dagis
- kläderna skall vara märket med barnets namn, inte initialer eller förra ägarens namn
- regnkläder skall vid behov tvättas, en bra regel är att tömma hyllan till veckoslut och hemma gå igenom kläderna.

 Vi får en massa sand på golvet o på våra kläder och det är inte skoj..


Barnets vårdtider skall reserveras senast måndag kl 23, två veckor innan vårdbehovet. Det är viktigt att vårdnadshavarna tar ansvar över att tiderna kommer in i tid, personalen kan vid behov ändra tiderna ifall det behövs.

KOM IHÅG!

- Morgonvården kl. 6.00 -7.30 sker i Nuppusets utrymmen i Lilla Fredsby. 

- Morgonmålet serveras kl. 8, kom i tid så blir stunden lugnare för alla barn.

- För allas trivsel var vänliga och
• Namnmärk ALLA barnens kläder
• Se till att det finns reservkläder
• Ha kläder enligt väder
• Regnkläder och stövlar bör alltid finnas på dagis
• Ta hem och tvätta smutsiga regnkläderna till veckoslutet

- Hämta gärna med hårband/spännen och hårborste till barnet hylla

- Blöjbarn hämtar med egna blöjor hemifrån (tejpblöjor)

- Vi använder whatsapp 😊

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä