Kysely huoltajille/Förfrågan till vårdnadshavarna

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely / Förfrågan om morgon och eftermiddagsverksamhet

Kysely tehdään lasten aamu- ja iltapäivätoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Vastausaika 28.1.-10.2.2019.

Vastaa vain niihin aamu- tai iltapäivätoiminnan osioihin, joihin lapsesi on osallistunut lukuvuonna 2018-2019.

https://link.webropolsurveys.com/S/67769D0F56C76692Utvärderingen görs för att främja och utveckla förverkligandet av de för morgon- och eftermiddagsverksamheten uppställda målen.

Svarstid 28.1-10.2.2019.

Besvara endast de frågor gällande morgon- och eftermiddagsverksamheten som ditt barn har deltagit i läsåret 2018-2019.

https://link.webropolsurveys.com/S/67769D0F56C76692