Henkilökunta

Kauhanojan koulun henkilökunta

Opettajat:
Janet Janné 1-3-4, tukiluokka
Päivi Mäkinen 1-2
Liisa Uusitalo 3-4
Jari Schwartz 5-6, rehtori
Sanna Mäkinen 4-5 tukiluokka , puheopetus, ru
Sirkka Kenttälä 5-6 englanti

Koulunkäynninohjaajat:
Sirpa Hollo
Päivi Rakkolainen
Tiina Jokinen

Tarja Lindstén laitoshuoltaja

terveydenhoitaja Leena Uusitalo 02-761 2329
koulukuraattori Eeva Vuoria 02-761 1360