På skolstigen

På skolstigen - elektroniskt material

I Lojo används programmet på skolstigen som stödjer barnet i ett viktigt skede i livet på tröskeln till skolan. Stöd och handledning av vuxna i vardagliga situationer och till exempel i kompisfärdigheter är viktigt för barnet.

I förskolan tar man de första stegen mot skolan genom att fokusera på ett specifikt tema under en vecka. Barnet får ett eget material i sin portfolie på peda.net som ska fyllas i tillsammans med en vuxen. Man fortsätter med de samtal som förts hemma i förskolan och skolan.

Teman i förskolan:

  1. Att ta hand om sin egen ryggsäck och utföra hemuppgiften
  2. Kompisfärdigheter
  3. Morgonrutiner hemma
  4. Nyckel och dörr
  5. Skolresa 
Teman i skolan:
  1. Kompisfärdigheter
  2. Skolelevens dagsrytm (morgonrutiner hemma, läxor, eftermiddag ...)
  3. Telefon, användning, var, hur, när, skärmtid, tidsanvändning
  4. Öppet tema enligt behov

Målet är att behandlingen av dessa teman hemma och i förskolan samt senare i skolan skapar trygghet och tar bort onödig spänning inför skolstarten.

Låt oss tillsammans göra resan mot skolan säker för barnet!

På skolstigen-material som kan skrivas ut finns här.