Tervetuloa Sammatin päiväkotiin!

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ajalla 22.2.– 26.2.2021 (koulujen talvilomaviikko 8)

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ajalla 22.2.– 26.2.2021 (koulujen talvilomaviikko 8)

Mikäli lapsenne tarvitsee varhaiskasvatusta talvilomaviikolla, tulee teidän varata hoitoaika viikolle 8 eAsioinnissa viimeistään 27.01.2021. Talvilomaviikolle varataan henkilökuntaa ennalta varattujen hoitoaikojen mukaan.

Ohjeistus eAsiointiin:

 

  • Lapselle varataan tarvittavat hoitopäivät ja –ajat mahdollisimman tarkasti.
  • Jos lapsi on poissa, käytetään merkintää “ muu poissaolo”.
  • Jos lapsella on säännöllisesti vapaapäiviä, jätetään säännölliset poissaolopäivät tyhjiksi.
  • 01.2021 jälkeen tulevat muutokset lapsenne hoitoaikoihin talvilomaviikon osalta on ilmoitettava suoraan ryhmän henkilökunnalle. Merkintöjä ei saa itse käydä muokkaamassa eAsiointiin enää tuon jälkeen.

Toivomme tarkkuutta hoitoaikojen ilmoittamisen suhteen. Talvilomaviikon poissaoloja ei hyvitetä varhaiskasvatusmaksuissa.

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen,

Lohjan varhaiskasvatus

Keskusteluhetki terveydenhoitajan kanssa

Meillä on keskiviikkona 16.12. pieni keskusteluhetki terveydenhoitajan, sekä erityislastentarhanopettajan kanssa, jossa käymme läpi lasten asioita.
Keskustelussa käydään läpi lasten, edistymistä, arvioita ym. 
Jos haluat tuoda omasta lapsestasi jonkin asian ko. keskusteluun, ota yhteyttä lapsesi ryhmään.

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ajalla 23.12.2020 – 6.1.2021 (koulujen joululoma)

Joululoma-ajan lapsimäärän kartoittamiseksi pyydämme, että te huoltajat käytte varaamassa lapsellenne hoitoajat viikoille 52-2 (23.12.2020 - 6.1.2021) viimeistään 18.11.2020 eAsioinnissa. Joululoman ajalle varataan henkilökuntaa ennalta varattujen hoitoaikojen mukaan.

Ohjeistus:

  • Lapselle varataan tarvittavat hoitopäivät ja –ajat mahdollisimman tarkasti.
  • Jos lapsi on poissa, käytetään merkintää “poissaolo”.
  • Jos lapsella on säännöllisesti vapaapäiviä, jätetään poissaolopäivät tyhjäksi.
  • Mikäli poissaolojakso ajoittuu molempien kuukausien ajalle, on se katkaistava kuukauden vaihteessa (esim. 23.-31.12.2020, 1.-6.1.2021)
  • 11.2020 jälkeen tulevat muutokset lapsenne hoitoaikoihin joululoman osalta on ilmoitettava suoraan ryhmän henkilökunnalle. Merkintöjä ei saa itse käydä muokkaamassa eAsiointiin enää tuon jälkeen.

Joululoman poissaoloja ei hyvitetä varhaiskasvatusmaksussa.

Yhteistyöterveisin,

Lohjan varhaiskasvatus

Tiedote huoltajille 21.10.20

KASVOMASKISUOSITUS VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia asioidessaan päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa ja keskusteluissa/ palavereissa/ vanhempainilloissa. Päiväkodin järjestämissä palavereissa/ vanhempainilloissa päiväkoti tarjoaa kertakäyttöisen kasvomaskin. Lisäksi huoltajien tulee huolehtia käsihygieniasta ja välttää kulkemista tilojen läpi. Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat huolehtivat niistä itse.

Koronatestaukseen ohjeistus 26.8.20

Lapsi testataan, kun:

-hänellä on uusi, koronaan sopiva oire. Pelkkää kirkasta nuhaa hyväkuntoisella ilman muuta flunssaoiretta voi seurata ja jos ei muuta oiretta ole, voi lapsen tuoda päiväkotiin.

-hän on altistunut tai epäillään altistuneen koronalle ja hänellä on jokin lieväkin oire

Lasta ei tarvitse testata, jos:

-hänellä on aivan samat oireet kuin perheenjäsenellä, joka on juuri testattu (negatiivinen)

-jos kaikki perheenjäsenet ovat sairaana samanaikaisesti, testataan viimeiseksi sairastunut, kaikkia ei tarvitse testata

-hän ehtii selkeästi tervehtyä ennen testaamista

 

Palaaminen päivähoitoon (koulun alaluokille):

-oireeton lapsi voi palata päivähoitoon, jos hän on terve (yksi kokonaan oireeton päivä), vaikka testitulos ei olisi valmistunut

-poikkeus: ei koske koronalle altistunutta

HUOM! Ohje koskee vain lapsia. Selkeää ikärajaa ei ole, noin alakoulu/yläkoulu-ikä rajana.

Toistaiseksi aikuiset odottavat testivastausta kotona, vaikka olisivat oireettomia.

Tanja Nummila

Avosairaanhoidon ylilääkäri / Överläkare inom öppenvård

OHJEITA KORONAVIRUKSEN ENNALTAEHKÄISYYN VARHAISKASVATUKSESSA 5.8.2020

● Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen.
Koronaan sairastuneen oireet: hengitystieinfektion oireet (kuume ja/tai yskä ja/tai kurkkukipu ja/tai hengenahdistus) tai ripuli/vatsakipu.
● On suositeltavaa, että lapsilla on varhaiskasvatuksessa oloaikana erilliset vaatteet.
● Lasten omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen. Oma turvalelu/unilelu voi olla, jos se “asustaa” päiväkodissa.
● Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa olon aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa.
● Vanhempainiltoja ja keskusteluja pyritään järjestämään mahdollisuuksien ja huoltajien toiveita kuunnellen sähköisesti.
● Lapsiryhmän toiminta jaetaan päivän aikana pienryhmiin ja toimintaa porrastetaan.
● Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.
● Henkilökunnan kokoontumisia vältetään.
● Sähköiset tiedottamiskanavat ovat käytössä joka ryhmässä.
Koronavirusepidemiaan liittyvien hygieniaohjeiden noudattamista jatketaan varhaiskasvatuksen toiminnassa ja tiloissa. Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehditaan, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
Uusien lasten aloittaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota hygieniaohjeistuksiin sekä siihen, miten lapset oppivat toimimaan uudessa ryhmässä turvallisesti. Ryhmässä kerrataan lasten kanssa käsienpesu, aivastaminen, yskiminen, nenän niistäminen ym. hyvään hygieniaan liittyvät toimintatavat. Varhaiskasvatuksessa on suositeltavaa hyödyntää lähistöllä olevia ulkotiloja ja luontoympäristöjä.
Lasten kanssa käsitellään koronaa lapsen ikätason mukaisesti, kuitenkaan hämmentämättä lasta turhaan. Rehelliset ja lapsen ikätason mukaiset vastaukset kysymyksiin luovat turvallisuutta. Lapset myös saattavat toistaa kysymyksiä useampaan kertaan. Lasta tulee kuunnella ja hänen kysymyksiinsä tulee vastata, vaikka aikuinen voikin ajatella, että olisi hyvä ”suojella” lasta. Keskusteluissa on hyvä käyttää lapsille tuttuja käsitteitä ja ilmauksia.
Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Terapeutit voivat käydä sovitusti ja hyvää hygieniaa noudattaen päiväkodissa.

Päiväkotiin tutustuminen

Syyskaudella varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tutustumista voidaan toteuttaa mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa. Lapset voivat käydä leikkimässä päiväkodin pihalla toiminta-ajan päätyttyä yhdessä huoltajansa kanssa. Sisätiloihin tutustumiset kannattaa porrastaa, jolloin tutustujamäärä pysyy pienenä. Päiväkotiin tai perhepäivähoitoon voi tutustua vain terveenä. Epidemian aikana jatketaan normaalia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjen rytmiä huomioiden ohjeistukset.

Henkilöstölle lisätietoa: http://portti.lohja.local/intranet/default.asp?kieli=246&id_sivu=148&alasivu=148
Seuraamme aktiivisesti valtakunnallisia ohjeita.
Lisätietoja ja -linkkejä: https://www.oph.fi/fi/varhaiskasvatuksen-jarjestaminen-uudella-toimintakaudella-2562020- alkaen
Lohja on saanut OKM:n Korona-avustusta varhaiskasvatukseen 226 000 €. Rahalla palkataan noin 6-7 hlöä toimikaudeksi tukemaan lasten oppimista ja hyvinvointia.

Usein kysytyt kysymykset

SAIRASTA LASTA EI VOI TUODA PÄIVÄKOTIIN.
Paljon kysymyksiä herättää kuitenkin tuleva flunssa- ja nuhakausi: “Kuka päättää, milloin lapsi on sairas?”

Alla pyrimme vastaamaan useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Vastaukset on laadittu yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Flunssa- ja vatsaoireista on hyvä aina olla yhteydessä terveyskeskukseen. He ohjaavat tarvittaessa koronatestiin.

● Lapseni on nuhassa, mutta ei muuten kipeä, saanko viedä hänet päiväkotiin.
Jos lapsi on vasta sairastunut nuhaan, on hyvä jäädä kotiin ja tarkkailla tilannetta, mihin suuntaan nuha lähtee kehittymään. Sairas lapsi tartuttaa helposti muut.

● Lapseni oli kipeä ja koronatesti oli negatiivinen, milloin hänet voi viedä päiväkotiin?
Lapsi voi mennä päiväkotiin, kun kuume on laskenut ja hän on pirteä, vaikka nenä vielä vuotaisikin.

● Lapseni on “aina” nuhassa. Voinko viedä hänet päiväkotiin? 
Jos lapsellanne on ns. krooninen nuha, eli nenä vuotaa melkein aina, voi lapsi mennä päiväkotiin. Allergiasta johtuva nuha, yskä ja silmien vuoto eivät myöskään ole syy jäädä pois päiväkodista. Epäselvissä tilanteissa suosittelemme ajantasaisen neuvon kysymistä omalta terveysasemaltasi, jotta lapsi voidaan tarvittaessa ohjata koronatestiin.

● Lapsen sisar on sairaana, voinko viedä terveen lapsen hoitoon?
Voi viedä, hyvää hygieniaa noudattaen.

● Samassa taloudessa asuva henkilö esim. puolisoni tai lapseni on sairas. Hän käy KORONA-testissä. Pitääkö minun jäädä kotiin odottamaan testin tuloksia ennen kuin voin mennä töihin?
Ei pidä, kotiin jää vain se kuka kävi testissä.

● Jos lapsen sisarus tai vanhempi on sairas ja käy koronatestissä, niin pitääkö lapsen olla poissa päiväkodista, kunnes testitulokset ovat tulleet?
Ei pidä.

● Lapseni / perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, onko turvallista viedä hänet päiväkotiin?
Kyllä, Lohjan kaupungin työntekijöitä on ohjeistettu infektioiden torjunnasta ja siivouksessa on nostettu hygieniatasoa.

Tiedote varhaiskasvatukseen 5.8.2020

Varhaiskasvatuslaki muutos

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020. Varhaiskasvatuslain muutos tarkoittaa sitä, että kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi huoltajan työssäolo, opiskelu tai työttömyys eivät rajoita tätä oikeutta. 1.8.20 tulevat Lohjalla voimaan myös uudet lautakunnan vahvistamat hoitoaikavaihtoehdot: https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-jaesiopetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/

Erityisruokavaliot

Huoltajien on ilmoitettava lasten erityisruokavaliosta sähköisesti ja toimitettava lääkärintodistus Köökkiin. Lisätietoja: https://www.lohja.fi/asuminen-jaymparisto/palvelutuotanto/tilojen-palvelut/ruokapalvelut/erityisruokavalion-tilaaminenkaudelle-1-8-2017-31-7-2018-2/https://www.lohja.fi/asuminen-jaymparisto/palvelutuotanto/tilojen-palvelut/ruokapalvelut/erityisruokavalion-tilaaminenkaudelle-1-8-2017-31-7-2018-2/ Neuvolasta ei kirjoiteta ruokarajoitetodistuksia, vaan ne on pyydettävä lasta hoitavalta taholta.

Henkilöstön koulutuspäivät

Henkilöstön koulutuspäivät järjestetään tänä vuonna 10.-11.8.20. Toivomme, että huoltajat pyrkivät järjestämään lastensa hoidon itse kyseisinä päivinä. Poissaolo hyvitetään varhaiskasvatusmaksussa. Molempina päivinä on kuitenkin mahdollisuus hoitoon päivystävässä yksikössä. Lisätietoa omasta varhaiskasvatuspaikasta.

Lomautuksen vaikutus maksuun

Jos huoltaja lomautetaan ja lapsi on poissa hoidosta lomautuksen ajan, hyvitetään lapsen poissaoloaika varhaiskasvatusmaksussa. Hyvitystä varten lomautusilmoitus tulee toimittaa päiväkodinjohtajalle, joka informoi asiasta ryhmän henkilöstöä ja laskutusta.

Hoitopaikkatakuu

Lohjan kaupunki sitoutuu osoittamaan hoitosuhteen keskeyttäneelle lapselle hoitopaikan entisestä päiväkodista tai mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidosta edellyttäen, että lapsi palaa varhaiskasvatukseen elokuussa.

1. Hoitopaikkatakuusopimuksen solmimisen ehtona on, että lapsi on ennen hoitosuhteen katkaisemista ollut varhaiskasvatuksessa vähintään 4 kuukautta.
2. Hoitopaikkatakuun edellytyksenä on, että varhaiskasvatuksen keskeytyminen jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.
3. Mikäli sovittu paluuajankohta varhaiskasvatukseen muuttuu, tulee vanhempien ilmoittaa siitä kirjallisesti vähintään neljä kuukautta ennen paluuta tai jos syynä on työllistyminen tai opiskelu, vähintään kaksi viikkoa ennen paluuta.
4. Hoitosuhde voidaan keskeyttää ja aloittaa kesken kalenterikuukauden ja maksu peritään vain siltä ajalta kun varhaiskasvatuspaikkaa käytetään ko. kuukaudelta. Keskeytysajalta ei peritä varhaiskasvatusmaksua. Lisätietoa löytyy https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä