Välkommen till daghemmet Petter!

Daghemmet Petter

Petter är ett litet svenskt daghem, beläget i centrum av Virkby. På samma gård finns Virkby skola och i samma utrymmen finns också förskolan.