TE3: Terveys ja tutkimus

Kurssikuvaus

Terveys ja tutkimus / syventävä kurssi

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historialli- sista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opis- kelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 1. osaa arvioida terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja globaalisti sekä osaa kuvata terveyserojen kaventamiseen vaikuttavia tekijöitä

 2. osaa hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja suunnitella pienimuotoisia terveystutkimuksia tai toimintakyvyn mittauksia

 3. perehtyy tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksiin terveyden edistämisessä sekä

  sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

 4. osaa pohtia terveyteen ja sairauteen liittyviä eettisiä kysymyksiä¨


OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

Tunnistaa keskeisiä globaaleja terveyskysymyksiä ja niiden parissa toimivien järjestöjen roolia ja tehtäviä terveyden edistämisessä.

Keskeiset sisällöt

 • yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen

 • terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat

 • terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen ka- ventaminen

 • terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen

 • keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, poti-

  laan oikeudet

 • globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminenOppikirja: Lukion terveystieto, Terve 3

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä