ÄI7: Puheviestinnän taitojen syventäminen

Kurssikuvaus

7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista
  • kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan
  • tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.


Keskeiset sisällöt

  • vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet
  • verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä
  • esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat
  • esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista puhekulttuuria

Sanoista


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä