Digitaidot 2019-2020 -hanke

Hiiden Opistossa kehitetään kansalaisen digitaitoja

Hiiden Opiston toiminnan punaisena lankana on aina elinikäisen oppimisen periaate. Jokaisella on mahdollista tulla opiskelemaan oman lähtötasonsa mukaisesti ja vapaaehtoisesti.

Syksyllä 2018 Opetushallitus jakoi valtionavustuksia hakemuksien perusteella aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Avustuksen turvin Hiiden Opisto käynnistää Digitaidot hankkeen, jolla on kolme pääteemaa:
  1. Kansalaisen digitaidot - digiajan taitajaksi kurssikokonaisuus. Kohderyhmänä pitkäaikaistyöttömät Hiiden Opiston toiminta-alueella. Tavoitteena vahvistaa tietoteknisiä taitoja ja sitä kautta vahvistaa työnhaun tarpeita.

  2. Kansalaisen digitaidot - oma digilaite tutuksi kurssit. Kohderyhmänä yli 45-vuotiaat, joiden tietotekninen osaaminen on heikkoa eikä aiempaa koulutusta aiheeseen ole.

  3. Kyllä minäkin osaan! -opintopiiri. Kohderyhmänä digiaikakauden kehityksestä tippuneet tai digiosaamisen päivitystä kaipaavat aikuiset. Tavoitteena eri ikäryhmien yhdistyminen.

Digitaidot hankekoordinaattori Anne-Marie Malinen

Digitaidot hankekoordinaattori, Hiiden Opiston tuntiopettaja Anne-Marie Malinen, on ryhtynyt tuumasta toimeen ja valmistelee jo innolla hankkeen projektisuunnitelmaa. Jo keväällä 2019 käynnistyvät ensimmäiset Kansalaisen digitaidot - digiajan taitajaksi -kurssit.

Tässä hieman taustaa itse koordinaattorista:
"Tietotekniikasta kiinnostuin jo nuorena ja ensimmäisen tietotekniikakurssin kävin vuonna 1992 (voitte vain kuvitella, kuinka alkeellista se oli nykypäivään verrattuna!). Atk-ajokorttitutkinnon suoritin vuonna 1997 ja vuonna 2000 aloitin atk-tuntiopettajana Innofocuksessa (nykyisessä Luksiassa). Vuonna 2002 siirryin Hiiden Opistolle ja siellä olen viihtynyt tähän päivään asti. Opetan perusteita eri osa-alueilta tietokoneen käytöstä aina Microsoft Office-toimistosovelluksiin. Mielestäni tietotekniikan opiskelu on kuin vierivä kivi, joka ei pääse koskaan sammaloitumaan: uutta opittavaa löytyy koko ajan lisää - iästä ja ajasta riippumatta!"