Kotitalous

Kotitalous oppiaineena

Kotitalous 7.luokka

Kotitalous oppiaineena

Kotitalous on oppiaine, jonka tavoitteena on edistää arjen hallintaa. Kotitaloudessa kehitetään hyvinvointia kolmella keskeisellä sisältöalueella:

1) ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri,
2) asuminen ja yhdessä eläminen sekä
3) kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa.

Kotitalousopetus antaa onnistumisen elämyksiä monenlaisille oppilaille ja ehkäisee syrjäytymistä. Oppiaine antaa työkaluja arjesta selviytymiseen ja elämän hallintaan. Opetus auttaa nuoria soveltamaan opittuja asioita käytäntöön sekä tarjoaa tekemällä oppimista. Yhteisöllisyys, yhteisvastuullisuus ja tasa-arvo toteutuvat opetuksessa. Kotitaloudessa opituilla tiedoilla ja taidoilla on suuri merkitys kansanterveyden kannalta.

Perusopetuksessa kotitalousopetusta on 7. luokalla kolme vuosiviikkotuntia kaikille oppilaille sekä valinnaisena 8. ja 9. luokilla.

Monialaisia oppimiskokonaisuuksia voidaan toteuttaa kotitaloustunnilla. Erilaiset arkielämän ilmiöt sopivat hyvin opetuksen eheyttämisen ja eri oppiaineiden välisen yhteistyön kohteeksi.

7. luokan keskeiset sisällöt:

Perusopetuksen luokalla 7, opetetaan kaikille yhteistä kotitaloutta 3 vuosiviikkotuntia.
- arjen hallinnantaitojen harjoittelu
- työn arvostaminen ja loppuunsaattaminen
- perustiedot hygieenisestä, ergonomisesta ja turvallisesta työskentelystä
- mittaaminen
- ruuanvalmistuksen ja leivonnan käsitteet
- elintarviketuntemus
- ravitsemussuositukset ja ruuan valinta
- työvälineiden -ja laitteiden käyttö
- kierrätys ja jätehuolto
- perustiedot - ja taidot liittyen ruuanvalmistukseen, leivontaan, erityisruokavaliot huomioiden
- puhtaanapidon ja tekstiilienhuollon perustiedot ja -taidot
- oman työn suunnittelu ja ajankäytön hahmottaminen
- kuluttajakasvatus ikäkauteen liittyvien esimerkkien avulla
- yksilö- ja ryhmätyötaitojen harjoittelu sekä oman käytöksen merkityksen ymmärtäminen ryhmässä
- hyvät tavat
- kalenterivuoden juhlat
- digitaalisen oppimisympäristöjen hyödyntäminen (esim. Pedanet) mahdollisuuksien mukaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä