Toimintaterapia, Seututk

Toimintaterapia-arviointi

Koulussa ilmennyt huoli

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiin arvioinnin aloituksesta tai ohjauksen tarpeesta, kun koulussa on
tullut huoli lapsen taidoista, kuten ryhmätyötaidoista, motorisista taidoista tai tarkkaavaisuuteen ja itsesäätelyyn
liittyvissä asioissa.

Vanhempien huoli

Vanhemmat voivat olla yhteydessä toimintaterapeuttiin, kun heillä on huolta lapsen hahmottamisen taidoista, hieno-
motoriikasta tai karkeamotoriikasta, lapsen sosiaalisista ja ryhmätyötaidoista tai tarkkaavuuden ja itsesäätelyn taidoista. Toimintaterapeuttiin voi olla yhteydessä myös, jos perheen arki tuntuu haastavalta ja kokee tarvitsevansa ohjausta lapsen
kanssa toimimiseen.

Toimintaterapia-arvioinnin tekemiseen tarvitaan aina vanhempien lupa, vaikka sitä voi suositella kuka tahansa lapsen
tai nuoren kanssa työskentelevä henkilö. Suositeltavaa on, että vanhemmat ottavat itse yhteyttä toimintaterapeuttiin,
vaikka arvioinnin tarpeesta olisikin jo keskusteltu jonkun muun ammattihenkilön (esimerkiksi neuvolan, kouluterveyden-
hoitajan, lääkärin, erityistyöntekijöiden,
päivähoidon työntekijöiden tai koulun) kanssa.

Arviointien lisäksi toimintaterapeutti tekee ohjaus- ja konsultointi käyntejä koteihin, päiväkoteihin sekä kouluihin sekä
ohjaa ryhmiä hyödyntäen moniammatillisuutta. Pidemmät terapiajaksot suorittavat yksityiset palveluiden tuottajat.

Toimintaterapiaan tulevilla lapsilla ja nuorilla haastavia asioita voivat olla:
• Hieno- ja karkeamotoriikka, hahmottaminen, kehonhallinta ja motorinen ohjailu
• Tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja toiminnanohjaus, impulsiivisuus, motorinen levottomuus
• Tavanomaisesta poikkeava aistitiedon käsittely
• Sosiaaliset- ja itsesäätelytaidot
• Hankaluuksia suoriutua itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista

Seututk:n toimintaterapeutit / tt. Piia Salo
puh. 050-3163448
s-posti: piia.salo@seututk.fi
osoite: Laukaa fysioterapia/toimintaterapia
Kantolantie 12
41340 Laukaa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä