Oppilaan poissaolot

Oppilaan vapauttaminen koulutyöstä

SAIRASPOISSAOLO

Oppilaan sairastuessa oppilaan huoltaja on yhteydessä kouluun ensimmäisen sairauspäivän aamuna
(ilmoitus wilman kautta, soitto koululle). 
Oppilas huolehtii jaksamisensa mukaan koulunkäyntitehtävistään sairauden aikana.  
Sairauden jatkuessa pidempään on tärkeää ilmoittaa tästä koululle.

MUUT POISSAOLOT

Luvallinen poissaolo: 
Lomamatkat on suositelaan tehtäväksi ensisijaisesti koulun loma-aikoina.
Oppilaan huoltaja pyytää opettajalta (maksimissaan viisi päivää) tai koulun johtajalta (yli viisi päivää) lupaa
poissaoloon ja selvittää poissaolon syyn.
Poissaoloanomus -lomake löytyy Wilman tulosteet-sivulta tai sen voi pyytää opettajalta.

Oppilas on velvollinen opiskelemaan vapautuksen aikana koulussa opetellut tiedolliset asiat.
Huoltaja vastaa oppilaan oppimisesta vapautuksen aikana.

Huoltaja on velvollinen ottamaan luokanopettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen vapautusta ja pyytämään työskentelyohjeita.
On kuitenkin otettava huomioon, että opettaja ei välttämättä voi antaa tarkkoja ohjeita pitkän poissaolon ajaksi etukäteen, koska
luokan työskentelyn eteneminen ei ole yleensä tarkasti ennakoitavissa.

Luvaton poissaolo:
Mikäli oppilas on poissa koulusta, eikä huoltaja ota yhteyttä kouluun ensimmäisenä poissaolopäivänä, opettaja ottaa yhteyttä
huoltajaan. Luvattomien poissaolojen toistuessa usein, asiaa käsitellään aina koulun oppilashuoltoryhmässä.
Toistuva myöhästely on myös luvatonta poissaoloa.

Koulu seuraa poissaolojen määrää
Koululla on lain mukainen velvoite seurata oppilaan poissaolojen kertymistä.
Opettaja on velvollinen puuttumaan poissaoloihin, mikäli oppilaalla täyttyy 50 poissaolotuntia.Tällöin luokanopettaja
keskustelee tilanteesta oppilaan ja huoltajan kanssa, ja selvittää, mitä poissaolojen syynä on.

Huoli oppilaan opinnoista selviämisestä herää, jos selvityksessä käy ilmi terveyteen, sosiaaliseen tilanteeseen tai oppilaan koulunkäyntihaluttomuuteen liittyviä asioita. Asia käsitellään tällöin yksilökohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Tavoitteena
on yhdessä huoltajan, oppilaan, opettajan /opettajien ja oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa yrittää löytää ratkaisu asiaan.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä