Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

LAITILAN KYLÄKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖTJärjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Opiskelua koskeva lainsäädäntö ja järjestyssäännöt ovat velvoittavia, eli niitä on noudatettava. Koulun järjestyssääntöjä sovelletaan koulupäivän aikana sekä välittömästi koulupäivää ennen ja koulupäivän jälkeen (15 minuuttia) koulun alueella ja koulukuljetusta odottaessa.Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 


Oppilaalla on oikeus: 

 • maksuttomaan perusopetukseen
 • yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun 
 • henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen 
 • yksityiselämän suojaan 
 • fyysiseen koskemattomuuteen
 • saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä 
 • turvalliseen opiskeluympäristöön
 • oppimisen tukeen 
 • koulumatka- ja ruokailu etuun 
 • tapaturman hoitoon ja terveydenhuoltoon 
 • oppilashuoltoon 

Oppilaalla on velvollisuus: 

 • osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon
 • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti 
 • noudattaa koulun järjestyssääntöjä

Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen siltä osin, mitä vahingonkorvauslaissa (412/1974) määrätään ja velvollinen puhdistamaan tai saattamaan järjestykseen likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuus (Perusopetuslaki 35 8). Hyvä käytös 


Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti. 

Huolehdin toisista ja otan heidät huomioon tasa-arvoisesti. 

Tervehdin koulun henkilökuntaa, oppilaita ja koululla käyviä vieraita.

Annan opiskelurauhan. 

Viittaamalla saan puheenvuoron. 

Noudatan saamiani ohjeita. 

Pukeudun kouluun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Teen tehtäväni huolellisesti.

En kiusaa, nimittele tai syrji toista, enkä hyväksy kiusaamista, nimittelyä ja syrjimistä missään muodossa. 

Otan kaikki mukaan peleihin ja leikkeihin.

Saavun ajoissa oppitunneille. 

Välitunnille menen viivyttelemättä. 

Olen kiva kaveri ja puutun kiusaamiseen esim. kertomalla siitä aikuisille.

Muistan sanat kiitos ja anteeksi. 


Ruokailu


Pesen käteni ennen ruokailua. 

Noudatan hyviä ruokailutapoja. 

Käytän ruokailuvälineitä hyvien tapojen mukaisesti. 

Ruokailen rauhallisesti. 

Pyrin syömään annokseni kokonaan ja maistamaan kaikkia ruokia. 

Kiitän ruuasta. 


Oleskelu ja liikkuminen 


Liikun sisätiloissa kävellen ja toiset huomioiden.

Välitunnit vietän ulkona koulun alueella.

En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman lupaa.


Koulumatkat


Noudatan liikennesääntöjä.

Käytän pyöräillessäni kypärää ja heijastinliiviä. 

Käytän jalankulkijana heijastinta tai heijastinliiviä.

Aamulla tulen kouluun aikaisintaan 15 minuuttia ennen koulun alkua, tai silloin kun koulukyyti saapuu. 

Koulukyydissä käytän turvavyötä ja noudatan hyviä tapoja. 

Koulupäivän päätyttyä lähden viivyttelemättä kotimatkalle. 


Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 


Pidän huolta tavaroistani.

Pesen käteni ja huolehdin hygieniasta ajantasaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Palautan käyttämäni tavarat ja välineet paikoilleen. 

Kohtelen koulun omaisuutta ja muiden ihmisten omaisuutta asiallisesti ja muut käyttäjät huomioiden. 

Pidän luokan siistinä. 

Pidän ulkovaatteet ja jalkineet hyvässä järjestyksessä. 

En roskaa ympäristöä. Roskaaja on velvollinen siivoamaan roskat pois.


Turvallisuus


Ilmoitan koulun henkilökunnalle, jos havaitsen vian tai puutteen, joka vaarantaa turvallisuuden. 

Ilmoitan opettajalle joutuessani poistumaan luokasta kesken tunnin (esim. WC:ssä käynti). 

Noudatan välituntileikeissä ja -peleissä sääntöjä.

Käytän tarvittavia suojavarusteita ohjeiden mukaan.

Säilytän polkupyörääni pyörätelineessä koulupäivän aikana. 

En hosu kepeillä tai muilla esineillä koulun alueella. 

Heitän lumipalloja vain sallitulla alueella, jos sellainen on.

En oleskele polkupyörien enkä autojen luona.


Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 


Käytän tietokoneita ja internetiä oppitunneilla ja välitunneilla vain opettajan luvalla. 

Saan tuoda omalla vastuulla kouluun oman mobiililaitteen (kännykkä, tabletti), mutta sen on oltava opetuksen aikana äänettömänä tai suljettuna.

Noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytöstä oppi- ja välitunneilla. Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa. En kiusaa sielläkään. 

Saan valokuvata tai ottaa videokuvaa vain henkilöstä, jonka kuvaamiseen olen saanut luvan (alaikäisen kohdalla lupa pitää olla myös hänen huoltajaltaan).

Voin julkaista internetissä tai sosiaalisessa mediassa vain sellaisia sisältöjä, joiden julkaisemiseen minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat. (henkilötietolaki 523/1999, rikoslaki 39/1889, tekijänoikeuslaki 404/1961)

En käytä mobiililaitteita (älypuhelimet, tablettitietokoneet, älykellot) koulupäivän aikana ja koulun tapahtumissa häiritsevästi tai kiusaamistarkoituksessa.

En kopioi luvatta muiden tuottamaa materiaalia (tekijänoikeuslaki). 


Päihteet ja vaaralliset aineet ja esineet

Kouluun ei saa tuoda eikä koulupäivän aikana saa pitää hallussaan laissa kiellettyjä esineitä ja aineita sekä omaa ja toisten turvallisuutta vaarantavia esineitä ja aineita. Näitä ovat mm. alkoholi, tupakkatuotteet, sähkötupakka, nuuska, muut päihteet, laserosoittimet, teräaseet ja muut vahingoittamiseen tarkoitetut esineet.


Kurinpito

Koulu toteuttaa kurinpitoa perusopetuslain mukaisesti.

Opetusta häiritsevälle, muuten koulun järjestystä rikkovalle tai vilpillisesti menetelleelle oppilaalle voidaan määrätä perusopetuslaissa tarkoitetuilla tavoilla kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto.


Kasvatuskeskustelu

 • opetuksen häiritseminen 
 • koulun järjestyssääntöjen rikkominen
 • vilpillinen menettely
 • oppilaiden tai koulun henkilökunnan epäkunnioittava/ihmisarvoa 

 loukkaava kohtelu


Jälki-istunto

 • koulun järjestyssääntöjen rikkominen kasvatuskeskustelusta huolimatta
 • väkivaltainen käytös oppilasta tai koulun aikuista kohtaan
 • koulun tai muiden ihmisten omaisuuden tahallinen vahingoittaminen
 • toistuva ja tahallinen opetuksen häiritseminen
 • toistuva epäasiallinen käytös, josta jo pidetty kasvatuskeskustelu

Varsinaisia kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.


Koulutalokohtaiset säännöt


Itäkulman koulutalo

Talutan pyöräni koulun pihatien laitaa pitkin pyörätelineiltä tien varteen asti.

Järjestäjänä tulen luokkaan 5 minuuttia ennen koulun alkua ja lasken tuolit alas.


Kodjalan koulutalo

Hiekoituslaatikoiden päällä tai sisällä ei kiipeillä.

Keittiön rappusilla ei oleskella.

Talutan pyöräni tien laitaan ja varon liikennettä koulusta lähtiessäni.


Soukaisten koulutalo

En kiipeile pihalla olevien lehtikeräys- tai hiekoituslaatikoiden päällä enkä pengo niitä.

En kiipeile puissa.

En mene roskakatoksen taakse.

Jäädytyslaite saa olla rauhassa. Menen alapihalle vain luvan saatuani.


Suontaan koulutalo

Kuljen koulurakennusten välisen matkan kävellen ja tarvittaessa kaiteesta kiinni pitäen. Huomioin matkalla mahdollisesti olevat ajoneuvot.


Untamalan koulutalo

Lumipalloja saa heittää palloseinän toiselle puolelle (avaruuskuvio).

Kaukalo/lumipallosäännöt?

En kulje kallioisella alueella sen ollessa liukas. Ilmoitan liukkaasta kalliosta opettajille.


Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 


Järjestyssääntöjen valmisteluun osallistuvat koulun henkilökunnan lisäksi oppilaat ja huoltajat. 

Sääntöjen julkaisemisesta tiedotetaan vanhemmille Wilman tms. välityksellä ja oppilaille koulussa. 

Järjestyssääntöjen seurantaa tehdään vuosittain opettajien ja oppilaskunnan kesken. 

Järjestyssäännöt tarkistetaan tarvittaessa. 

Tarkistamisen tarvetta arvioidaan lukuvuosittain henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kesken. 

Järjestyssäännöt ovat nähtävissä Wilman tiedotteissa ja koulun ilmoitustaululla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä