Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmä

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Suunnitelma on päivitetty
keväällä 2020.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllistä oppilashuoltoa johtaa koulun rehtori. Ryhmään kuuluvat luokanopettajat,
erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, tsemppari, koulupsykologi sekä muita
asiantuntijoita tapauskohtaisesti. Lisäksi kokoukseen kutsutaan oppilaskunnan ja huoltajien
edustajat vähintään kerran lukuvuodessa. Ryhmän kokoonpano tarkistetaan lukuvuosittain.
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa.

Yhteisöllinen oppilashuolto vastaa kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinnin suunnittelusta,
kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän tehtävänä on seurata lasten ja nuorten
hyvinvointia hyödyntäen mm. terveystarkastuksista, kouluterveyskyselyistä ja
kiusaamistapauksista tehtyjä yhteenvetoja.

Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.
Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä
muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa
tärkeää.

Oppilashuoltotyössä keskitytään enneltaehkäisevään toimintaan ja tehostetaan yhteistyötä
kotien kanssa. Oppilaiden vanhemmille tiedotetaan oppilashuoltoryhmän (hyvinvointiryhmän)
kokoontumisesta Wilman välityksellä.

Hyvinvointiryhmän kutsuu koolle koulun rehtori ja kokoukselle valittu sihteeri tekee muistion
päätetyistä asioista. Kokoukseen osallistuvat myös yksi huoltajien ja kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä. Muistio jaetaan Wilman kautta huoltajille tiedoksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä