Laitilan kaupungin opetuspalvelut

Laitilan opettajien suunnittelupäivä ma 13.8.2018

Laitilan opettajat olivat tänään tulevaisuudentutkija ja työelämävalmentaja Ilkka Halavan luennoilla, joilla aloiteltiin syyslukukautta yhteisesti.

Ilkka tarjosi taitavana puhujana meille toisaalta katsausta työn murrokseen yleisesti ja toisaalta siihen, kuinka tämä voisi näkyä kasvatuksen ammattilaisten työssä erityisesti.

Ilkan pointteina mieleen itselleni jäivät erityisesti:

- tulevaisuususko, optimismi ja resilienssi eli tulevaisuuden yhteiskunnassa luoviminen tukevat toisiaan. Optimismi omasta tulevaisuudesta tuottaa valmiuksia selvitä haasteista.
- vuorovaikutusammatissa kannattaa kyseenalaistaa sitä, onko konemaisten taitojen välittäminen enää järkevää. Tunnetaidot, empatia, toisen kohtaaminen, yleissivistys (sis. taidolliset tavoitteet) korostuvat.
- digitalisaation eteneminen on tehokkainta alhaalta ylös: työntekijöiden ideat työn järjestämiseksi otettava huomioon.
- artistiyhteiskunta: työn muuttuminen kiireettömäksi ja siten tehokkaammaksi siintää jo näköpiirissä.
- lisää antamasi positiivisen palautteen määrää! Vaikutukset työyhteisössäsi ovat dramaattisia!
- nuorten tulevaisuususko täytyy pyrkiä säilyttämään epävarmuuden lisääntyessä murrosaikana.

Jos kiinnostuit enemmän, Ilkan julkaisuja ja videoita esim. tulevaisuuden oppimisesta löytyy esim. täältä:
http://www.primefrontier.fi/

Hyvää lukuvuoden alkua!

Tuomas Kankaanpää
Sivistystoimen palvelupäällikkö
0054BD34-7A71-499E-B8A1-EAF732724F5D.jpegEACC45C4-DAD6-4ED6-A91B-0D083D51B18B.jpeg