Von Wrightin koulu

Wilmaan kirjautumisessa ilmennyt ongelmia

Puhelin tai tabletti kannattaa ensi päivittää uusimpaan käyttöjärjestelmäversioon. Päivityksen jälkeen kannattaa kokeilla wilman toimivuutta uudestaan. Jos wilma ei vieläkään toimi selaimen kautta, seuraavaksi kannattaa kokeilla alla olevaa ohjetta.


Ohje sertifikaatin asennukseen puhelimessa / tabletissa

 1. Mene laitteella osoitteeseen https://www.ssl.com/repository/SSLcomRootCertificationAuthorityRSA.crt
  2. Lataa tiedosto
  3. Avaa tiedosto
  4. Jos puhelimessasi on suojakoodi, kysyy asennus suojakoodia.
  5. Anna sertifikaatille nimi esim. Wilma
  6.  Hyväksy sertifikaatin asennus painamalla ”OK”

Termit voivat vaihdella laitemallista riippuen. Sertifikaatin saa asennettu latauksen jälkeen myös puhelimen asetuksista > turvallisuus/suojaus.

Osalla käyttäjistä sertifikaatti on pitänyt poistaa ja asentaa uudestaan.

Monialainen opintokokonaisuus, kevät 2021

Monialainen opintokokonaisuus keväällä 2021

Von Wrightin koulun monialainen opintokokonaisuus pidetään keväällä 2021 yksittäisinä päivinä. Aiheena meillä on uusi koulu. Oppilailla on monialaista opintokokonaisuutta oman vuosiviikkotuntimääränsä verran. Päivien aloitus- ja lopetusaika pysyy samana. Monialaisen opintokokonaisuuden tavoitteena on luoda pohjaa uuden koulun toimintakulttuurille, tutustua toisiimme ja tuoda näkyviksi kaikille koulun arvot ja säännöt. Tavoitteena on myös saada oppilaat mukaan toimintakulttuurin kehittämiseen.

Uusi koulu, kevät 2021

 • koulun oma monialainen opintokokonaisuus
 • yksittäisiä teemapäiviä keväällä
 • 5.3. Tullaan tutuiksi: tutustutaan toisiimme. Oppimisympäristöittäin tutustumis- ja ryhmäytymisleikkejä.
 • 9.4. Koulun arvot ja säännöt: Avataan ja käydään läpi koulun sääntöjä ja arvoja. Mietitään, mitä koulun arvot käytännössä tarkoittavat. Tehdään tuotokset (videot tms.), kuinka koulussa toimitaan.
 • 30.4. Huomaa hyvä /Positiivinen pedagogiikka meidän koulussamme
 • 12.5. Kehitämme toimintaamme: Oppilaat saavat ideoida kuinka koulun toimintaa voisi kehittää jatkossa (välituntitoiminta, oppilaiden osallistaminen, käytettävissä olevat tilat ja välineet jne.).
 • Toukokuun lopussa yhteinen kevättapahtuma mikäli koulun vihkiäisiä ei pystytä järjestämään.

Monialainen opintokokonaisuus syksyllä 2020

Kaislastenlahden ja Rytkyn koulujen 1.-3. luokkalaisten monialainen opintokokonaisuus pidetään viikolla 46. Aiheenamme on ilmastonmuutos. Ilmiötä tarkastellaan monipuolisesti eri oppiaineiden näkökulmista. Viikon tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa, mistä se johtuu ja mitä seurauksia ilmaston lämpenemisellä on. Lähempään tarkasteluun otamme ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa (vaikutukset metsään, Itämereen ja tuntureihin). Tärkeää on myös pohtia, kuinka meistä jokainen voi omilla toimillaan ja pienillä arjen teoilla hillitä ilmaston lämpenemistä. 

MOK-viikolla oppilaat käyvät koulua normaalien koulun aloitus- ja lopetusaikojen mukaan. Ilmastonmuutos-teemaa käsitellään oppilaan vuosiviikkotuntimäärän verran. Oppilaat työskentelevät ryhmissä ja tekevät projekteja, jotka kootaan lopuksi näyttelyksi/esitellään toisille luokille. Viikon aikana kukin ryhmä vastaa kysymykseen: “Mitä sinä voit tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?” tehden vastauksesta tuotoksen (videon, animaation, julisteen tms.) Arviointi toteutetaan vertais- ja itsearviointina. 

Kaislastenlahden ja Rytkyn koulujen 4-6 luokkien monialainen opintokokonaisuus pidetään viikolla 45.  

Aiheena on ilmastonmuutos. Ilmiötä tarkastellaan monipuolisesti eri oppiaineiden näkökulmista. Luokat 4-6 tekevät ryhmissä oman projektin tutkien ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Tarkastelu aloitetaan omasta lähiympäristöstä sekä omien valintojen merkityksestä ilmastonmuutokseen. Aihetta laajennetaan kohti globaalia näkökulmaa huomioiden oppilaiden oma ikätaso.  

Käytämme WWF:n materiaalia apuna.  

Projekti toteutetaan Teams-oppimisympäristössä. Lopputuotoksena tehdään vaikuttava video ryhmissä. 

 

Koulun tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko13

29 March 2021 Thursday
30 March 2021 Thursday
31 March 2021 Thursday
1 April 2021 Thursday
2 April 2021 Thursday
3 April 2021 Thursday
4 April 2021 Thursday

Viikko14

5 April 2021 Thursday
6 April 2021 Thursday
7 April 2021 Thursday
8 April 2021 Thursday
9 April 2021 Thursday
10 April 2021 Thursday
11 April 2021 Thursday

Viikko15

12 April 2021 Thursday
13 April 2021 Thursday
14 April 2021 Thursday
15 April 2021 Thursday
16 April 2021 Thursday
17 April 2021 Thursday
18 April 2021 Thursday

Viikko16

19 April 2021 Thursday
20 April 2021 Thursday
21 April 2021 Thursday
22 April 2021 Thursday
23 April 2021 Thursday
24 April 2021 Thursday
25 April 2021 Thursday

Viikko17

26 April 2021 Thursday
27 April 2021 Thursday
28 April 2021 Thursday
29 April 2021 Thursday
30 April 2021 Thursday
1 May 2021 Thursday
2 May 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä