Snellmanin koulu ja Niiralan yksikkö

Lukuvuositiedote huoltajille, oppilaille sekä henkilökunnalle

Hyvät Snellmanin koulun oppilaat, vanhemmat ja henkilöstö!

Tervetuloa aloittamaan uutta kouluvuotta. Yhdessä teemme tästä kouluvuodesta mukavan. Toimivan kodin ja koulun yhteistyön kannalta olkaa yhteydessä koulumme opettajiin oppilasta koskevissa asioissa. Opettajat ovat myös yhteydessä teihin puhelimella ja Wilmalla.

Lukuvuonna 2023-2024 Snellmanin koulussa on yhteensä 324 oppilasta (Snellmanissa 254 ja Niiralan yksikössä 70 oppilasta). Opetusryhmiä meillä on 17.Koulussamme työskentelee luokanopettajia, erityisopettajia (laaja-alaisia sekä erityisluokanopettajia), tuntiopettajia, aineenopettaja, koulunkäynninohjaajia/ iltapäivätoiminnan-ohjaajia, koulusihteeri ja rehtori.

Opettajat ovat jakaneet lukujärjestykset oppilaille. Lukujärjestykset on julkaistu näkyviin Wilmaan. Pieniä muutoksia saattaa vielä tulla, mikäli huomataan korjattavaa/ parannettavaa.

Iltapäivätoiminta järjestetään molemmissa yksiköissä koulun omana toimintana. Ohjaajat opastavat kerholaiset iltapäiväkerhotiloihin. Ip-toimintaa on koulupäivinä oppituntien jälkeen klo 12–16. Vastuuohjaajina ovat Jaana Hakkarainen (Snellman) ja Jenni Lång (Niirala).

Käymme läpi koulun yleiseen turvallisuuteen liittyvät asiat, näistä konkreettisena esimerkkinä poistumisharjoitukset. Myös koulun säännöt tehdään oppilaille tutuiksi ja luokissa luodaan yhdessä luokan omat säännöt.

Myös kotona on hyvä keskustella käytöstavoista ja harjoitella yhdessä turvallista koulumatkaa.

 

Tiedottaminen

Snellmanin koulun kotisivuilla tiedotamme koko koulua koskevista asioista. Koulun kotisivut ovat osoitteessa

Snellmanin koulu ja Niiralan yksikkö (peda.net). Sivuilta löytyy tärkeää tietoa kouluun ja opiskeluun liittyen. Myös Wilma toimii tärkeänä viestintäkanavana kodin ja koulun välillä.

Vaikka opettajilla on käytössä puhelimet, toivomme ettei puheluita soitettaisi oppituntien aikana. Kiireellisiä asioita voitte tiedottaa opettajille tekstiviesteillä. Opettajalle voi jättää myös soittopyynnön tekstiviestillä. Wilma-viesteihin opettajat pyrkivät vastaamaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien sähköpostiosoitteet ovat yleensä muotoa etunimi.sukunimi@opedu.kuopio.fi

 

Koulusihteerin, rehtorin sekä apulaisjohtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kuopio.fi


Vanhempainilta

Vanhempainillat pidetään luokkakohtaisesti syyslomaan mennessä. Luokanopettajat ilmoittavat oman luokkansa vanhempainillan ajankohdan.

 

Koulumatkat ja liikenne

Suosittelemme, että lähialueella asuvat oppilaat tulevat kouluun kävellen tai pyöräillen. Koulun sisätiloissa ei ole mahdollisuutta säilyttää mitään kulkuvälineitä.

Huomioittehan, että Snellmanin ja Niiralan koulun piha-alueelle autolla ajaminen on kielletty! Snellmanin koululla ei ole pysäköintipaikkoja huoltajille. Niiralassa on muutama kiekkopaikka. Pyydämme koulun lähiympäristössä ajettaessa noudattamaan erityistä varovaisuutta!

Tutustukaa lapsenne koulumatkaan ja harjoitelkaa sen kulkeminen yhdessä lapsen kanssa.

 

Wilma


Jokaisen oppilaan Wilmassa (lomakkeet) on sähköisesti täytettävä oppilasilmoitus, julkaisulupalomake sekä sopimus oppilaan oman laitteen käytöstä koulussaPyydämme kaikkia huoltajia tarkastamaan lomakkeissa olevat tiedot sekä tekemään mahdolliset muutokset.

  • Perusopetuksen oppilasilmoitus (tulee tehdä/päivittää ja allekirjoittaa jokaisen lukuvuoden alussa)​
  • Julkaisuluvat​
  • Perusopetuksen oppilaan oman laitteen käyttö koulussa​ (kännykkä/tabletti/tietokone)  
  • Perusopetuksen oppilaalle annettavan koulun lainalaitteen käyttösopimus 

Nämä kaikki lomakkeet löytyvät Wilman yläpalkista kolmen (3) pisteen alta kohdasta lomakkeet. Lomakkeita voi täyttää mobiililaitteilla (sovelluksen kautta) tai tietokoneella.

 

Poissaolot

Muistattehan ilmoittaa lapsenne poissaolosta opettajalle mahdollisimman pian. Aamulla opettajan on tärkeä tietää, mikäli oppilas ei ole tulossa kouluun. Poissaolosta ilmoitetaan tekstiviestillä opettajan puhelimeen tai Wilma-viestillä ennen koulupäivän alkua.

Koulusta ei saa olla poissa ilman syytä. Etukäteen tiedettyyn poissaoloon on aina anottava lupa. 1-3 päivän poissaolon myöntää luokanopettaja. Yli 3 päivän poissaolon myöntää rehtori. Poissaolohakemukset löytyvät Wilmasta kolmen pisteen alta -> hakemukset ja päätökset. Hakemukset tehdään sähköisesti.

Jos teette rehtorille loma-anomuksen yli kolmen päivän poissaolosta, niin laittakaa siitä myös tieto luokanopettajalle. Tieto ei mene automaattisesti luokanopettajalle tiedoksi.

 

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuoltotyö on toimintaa kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat mm. rehtori, erityisopettajat, opettajien edustus, koulunkäynnin ohjaajien edustus kouluterveydenhoitaja, kuraattori, (koulupsykologi), oppilaiden edustajat (oppilaskunnasta) sekä huoltajien edustajat (vanhempainyhdistyksestä). Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä käsitellään asioita yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla.

 

Hyvää lukuvuotta 2023-2024 toivottaen, 

Riikka Karttunen, rehtori

 

 

Tiedote keskusta-alueen oppilasalueen muutoksesta 1.8.2022

Ensi lukuvuonna muutoksia tulee ainakin Snellmanin ja Haapaniemen koulun oppilasalueisiin. Oppilasaluemuutokset johtuvat oppilasmäärän kasvusta sekä Snellmanin koulun Niiralan yksikön (entinen Niiralan / Valkeisen koulun kiinteistö) käyttöön ottamisesta. Muutos koskee lukuvuonna 1.8.2022 ja myöhemmin koulunsa aloittavia oppilaita tai alueelle muuttavia oheisen kartan mukaisesti.

Liitteet:

Tiedote keskusta-alueen oppilasalueen muutoksesta 1.8.2022 alkaen.doc
Oppilasaluekartta keskusta-alue 1.8.2022 alkaen.pdf

Snellmanin koulu

Snellmanin koulu on Kuopion keskustassa sijaitseva 1. - 6. luokkien koulu, jossa oppilasmäärä lukuvuoden 2023-2024 alussa on 324. Niiralan yksikössä opiskelevat luokat 1-2 D, E, F sekä valmistavan opetuksen luokka. Koulussamme (os. Maaherrankatu 13) toimii 13 luokkaa, joista kolme erityisluokkaa. Opettajia on yhteensä 23 ja koulunkäynninohjaajia 15.

Käyntiosoitteet:
Maaherrankatu 13, 70100 KUOPIO 
Huuhankatu 2, 70600 KUOPIO (Niiralan yksikkö)

Ajankohtaista

Vanhempainyhdistys Sneppareiden vuosikokous

Vanhempainyhdistys Sneppareiden vuosikokous peruuntui 8.9. perjantaina.

Tervetuloa Snellmanin koulun vanhempainyhdistyksen vuosikokoukseen keskiviikkona 20.9. klo 18-19 Snellmanin koululle!
Kokouksessa suunnitellaan tulevaa kautta ja otetaan kaikkia mahdollisia ideoita ilolla vastaan. Kokous ei velvoita mihinkään. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä