Särkiniemen koulu

A2-kielivalinnat

A2-kielen valinta 4.-luokalla

4. luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä on Kuopiossa mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Saksaa A1-kielenä opiskeleville A2-kieli on englanti.

A2-kie­liryhmä voidaan perustaa, mikäli saman kielen valinneita on vähintään 16 oppilasta. A2-englannin ryhmä voidaan perustaa pienemmälläkin oppilasmäärällä.

Vapaaehtoinen A2-kieli lisää oppilaan tuntimäärää vuosiluokilla 4–9 ja vähentää valinnaisainevalintoja 8. ja 9. luokalla. Jos oppilas opiskelee A2-kieltä, hän ei voi valita 7. luokalla alkavaa latinan kieltä. Myös painotettu opetus vähentää valinnaisuutta.

Valinta tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta huoltajan tunnuksilla 15.2.2019 mennessä. Mikäli internetiä ei ole käytettävissä, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteys oman koulun koulusihteeriin.

https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7569711/kieku_esite_a5_vedos.pdf/9dd5a920-17e7-4f85-8d59-96bc7cb315cf

Särkiniemen koulu

Särkiniemen koulu on kaupunginosansa lähikoulu, joka pyrkii tarjoamaan oppilailleen mahdollisimman korkeatasoista perusopetusta tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Kuopion torilta kävelymatkan päässä oleva Särkiniemi on kaupunginosana rauhallinen. Muutaman sadan metrin sisällä koulusta on omakoti-, rivi- ja kerrostaloja. Lähimaasto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet luontoon tutustumiseen sekä monipuoliseen liikunnan harrastamiseen.

Koulussamme opiskellaan A1-kielenä englantia. Koulun tiloissa toimii esikouluryhmä ja iltapäiväkerho.


house9.gif