Särkiniemen koulu

Elorieha


Särkiniemen koulun vanhempainyhdistys järjesti 19.8. Elorieha-tapahtuman, jossa oli kaikenlaista kivaa tekemistä mm. yhteislauluja Antin ja Matin salapoliisiseikkailun tahtiin, Parkouriin tutustumista (Parkour Akatemia), heijastimien tuunausta (Liikenneturva), keppareita, kaverikoiria ja jännittävä karkkipurkkiarvaus.

Tapahtumasta jäi hieno muisto koulun pääovelle: Kuuttikoulun kalatunti- seinämaalaus, jonka toteuttivat yhdessä taiteilija oppilaiden ja vanhempien kanssa.

 

Kiitos vanhempainyhdistys, lapset ja vanhemmat!

Lukuvuosi 2021-2022

Lukuvuosi 2021-22 alkaa torstaina 12.8. klo 9. Ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12.
Kokoonnumme klo 9 koulun pihaan, josta luokanopettajat käyvät hakemassa oman luokkansa.

Perjantaina 13.8. koulua on klo 8-12.


Maanantaista 16.8. alkaen koulunkäynti jatkuu lukujärjestyksen mukaan. Lukujärjestykset on julkaistu Wilmassa.

Koulupäivien aikataulu:

Oppitunnit
klo 8-8.45
klo 9-9.45
klo 9.45-10.30
klo 11-12
klo 12.15-13
klo 13.15-14
klo 14.15-15

Välitunnit
klo 8.45-9
klo 10.30-11
klo 12-12.15
klo 13-13.15
klo 14-14.15

Oppilaan poissaolot

Lomamatkat tulisi ajoittaa koulun loma-aikoihin. Jos oppilas tarvitsee perustellusta syystä ylimääräisen vapautuksen koulutyöstä, huoltaja anoo sitä kirjallisesti Wilman kautta riittävän ajoissa. Luokanohjaaja tai luokanopettaja voi myöntää kolme päivää kestävän vapaan, tätä pidemmät lomat myöntää rehtori.

Sairauspoissaolosta huoltaja ilmoittaa mahdollisimman pian Wilma-viestillä tai Wilman tuntimerkinnän kautta.

Huoltaja vastaa oppivelvollisuuden suorittamisesta. Opettaja antaa loman takia ennakolta pyydetyt koulutehtävät mahdollisuuksien mukaan.

Luokat

1-2-luokat
Kaveriluokka A 22 oppilasta, luokanopettaja Eija Rautiainen
Kaveriluokka B 22 oppilasta, luokanopettaja Laura Pehkonen-Räsänen
Kaveriluokka C 19 oppilasta, luokanopettaja Pirjo Rosenström

3A 24 oppilasta, luokanopettaja Henna Karhunen
4A24 oppilasta, luokanopettaja Krista Nurmi


Wilma ja koulun nettisivut yhteistyön välineenä

- Wilma on Kuopion kaupungin peruskoulun virallinen ja turvallinen viestintäväylä. Opettaja lähettää koulunkäyntiä koskevat tiedotteet Wilma-viestinä.
- Koulusihteeri luo Wilma-tunnukset, jos kouluun ilmoittautumisen yhteydessä saadut tunnukset eivät ole tallessa.
- Koulun nettisivulta löytyvät mm. koulun tapahtumat ja yhteystiedot. Nettisivua päivitetään viikottain.

Koululaisen taitoja

- Koululainen osaa odottaa vuoroaan.
- Koululainen osaa huolehtia wc:ssä käynnin itsenäisesti ja asiallisesti.
- Koululainen osaa sitoa kengännauhat (luistimet!).
- Koululainen osaa pukea ulkovaatteet ja laittaa ne naulakkoon. Tottumus huolehtia omista tavaroista helpottaa myös koululaisen arkea.

- Koululainen osaa hyviä tapoja:

* tervehtiminen
* kohtelias kielenkäyttö
* ruokailutavat: koulussamme harjoitellaan käyttämään ruokailtaessa haarukkaa ja veistä sekä tilanteeseen sopivaa äänen käyttöä

Kaveriluokkien toiminta

Kaveriluokkien toiminnasta voit lukea koulun nettisivulta.

Kouluterveydenhoito

Lukuvuosi 2021-2022:

Särkiniemen koulun terveydenhoitaja on Anni Hirvonen, puh. 044 7186539 puhelintunti arkisin on klo 12 – 13.

Terveydenhoitaja on paikalla koululla maanantaista keskiviikkoon. Koululaisille on varattu maanantai ja tiistai aamupäivät.  

Avovastaanotto on toistaiseksi peruttu.

Koululääkärinä lukuvuoden aikana toimii Tuomo Kilponen . Koululääkärin vastaanotto on Neulamäen koululla (Pinokuja 6)  keskiviikkoisin. Koululääkärin vastaanottoajat on tarkoitettu pääasiassa määräaikaisiin terveystarkastuksiin.

Kouluterveydenhuolto on jatkoa lastenneuvolatoiminnalle. Kouluterveydenhuollossa seurataan ja tuetaan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muiden terveydenhuoltotahojen kanssa. Oppilaan terveydentilassa tai perheen elämäntilanteessa tapahtuneista muutoksista on hyvä kertoa sekä opettajalle että kouluterveydenhuoltoon.

Terveydenhoitaja on tehnyt ekaluokkalaisille terveystarkastuksen kesän aikana. Muilla luokka-asteilla tarkastukset järjestetään kouluvuoden aikana. Terveystarkastusten alkamisesta ilmoitetaan Wilma-viestillä huoltajille. Koululääkärin tarkastukset ovat 1. ja 5. luokan oppilaille, vanhemmat kutsutaan mukaan tarkastuksiin. Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä aina tarvittaessa. Terveydenhoitaja kuuluu tarvittaessa koulun oppilashuoltoryhmään.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu koulussa ja koulumatkalla sattuneiden tapaturmien sekä koulupäivän aikana äkillisesti sairastuneiden ensihoito. Oppilaan sairaanhoito (kuume, yskä, nielu- tai korvatulehdukset) ei kuulu kouluterveydenhuoltoon. Vastuu oppilaan sairaanhoidon järjestämisestä kuuluu vanhemmille. Lapsen terveydentilaa on tärkeä arvioida jo ennen koulupäivää, sillä sairaana lapsi ei voi tulla kouluun. Toipilasvaiheessa sairauden jälkeen on tärkeä levätä kotona 1-2 oireetonta päivää, jolloin sairauden pitkittymisriski sekä toisiin tarttumisriski vähenevät. Terveyskeskuksessa sairaanhoito on keskitetty alueen lääkäritiimille.

Lääkäritiedot löytyvät osoitteesta www.kuopio.fi -> sosiaali- ja terveyspalvelut -> terveyspalvelut -> sairastuminen ja tapaturmat -> kiireellinen hoito ja päivystys -> ajanvaraushaku.

Koulussa tai koulumatkalla sattuneiden tapaturmien välitön ensiapu annetaan koululla. Kuopion kaikki koululaiset on vakuutettu Pohjola-vakuutuksessa ja tapaturman sattuessa koulumatkan tai koulupäivän aikana, voivat koululaiset hakeutua lääkäriin Pohjola Sairaalaan. Pohjola Sairaalaan hakeutuessa tulee olla mukana koululta saatu koulutapaturmailmoitus. Pohjola Sairaalan terveysmestarit palvelevat asiakkaita puhelimitse 0100 5225 ja he antavat tarvittaessa selkeät ohjeet ja arvion, kannattaako lääkäriin lähteä. Yhteydenotto ennen lääkäriin menemistä ei ole välttämätöntä. Oppilaalle sattuneesta koulutapaturmasta tai sairastumisesta on ilmoitettava opettajalle.

 Hyvää kouluvuotta koko perheelle!Iltapäiväkerhon toiminta

Iltapäiväkerhon alkaessa 12.8.

Annamme huoltajalle täytettäväksi esitietolomakkeen, joka palautetaan kerho-ohjaajalle mahdollisimman pian.
Lisäksi huoltaja saa kuukausilistan, johon tulee merkitä lapsen kerhosta lähtö tai hakuaika. Uusi lista annetaan hyvissä ajoin ennen kunkin kuukauden päättymistä ja se tulee palauttaa listaan merkittynä päivänä.

Tietoa iltapäiväkerhon toiminnasta

IP-kerhon tilat ovat luokassa nro. 10. Luokka sijaitsee käytävän päässä viimeisenä, vasen ovi. Samalla käytävällä ovat myös luokat 1-4.

Iltapäiväkerho on avoinna klo 12-16. 
Välipala syödään klo 14 ja se sisältyy kerhomaksuun.
Maksu on sidottu viikkotunteihin. Alle 15h/vko on 120 euroa ja yli 15h/vko on 160 euroa kuukaudessa.


Jos lapsi lähtee kerhosta yksin kotiin, huoltaja täyttää yksinkulkuluvan ja palauttaa sen ohjaajalle.


Kerhon toimintaa ohjaavat iltapäivätominnasta säädetyt lait ja säädökset sekä kerhokohtainen viikko-ohjelma. Lasten toiveet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.


Toiminnan alkaessa on tärkeää, että huoltajien yhteystiedot ja lapsen mahdolliset allergiat/ruokavaliot merkitään esitietolomakkeeseen.


Kaikista lapsen hoitoaikoihin liittyvistä muutoksista tulee ilmoittaa ensisijaisesti puhelimitse: 044-7181016


Lisätietoa iltapäiväkerho asioissa voi tiedustella kouluvirastolta Maria Louhimolta p. 044 7184114 ja Mirja Räsäseltä p.044 7181388


Ystävällisin terveisin ip-ohjaajat

Koulun tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko39

27 September 2021 Thursday
28 September 2021 Thursday
29 September 2021 Thursday
30 September 2021 Thursday
1 October 2021 Thursday
2 October 2021 Thursday
3 October 2021 Thursday

Viikko40

4 October 2021 Thursday
5 October 2021 Thursday
6 October 2021 Thursday
7 October 2021 Thursday
8 October 2021 Thursday
9 October 2021 Thursday
10 October 2021 Thursday

Viikko41

11 October 2021 Thursday
12 October 2021 Thursday
13 October 2021 Thursday
14 October 2021 Thursday
15 October 2021 Thursday
16 October 2021 Thursday
17 October 2021 Thursday

Viikko42

18 October 2021 Thursday
19 October 2021 Thursday
20 October 2021 Thursday
21 October 2021 Thursday
22 October 2021 Thursday
23 October 2021 Thursday
24 October 2021 Thursday

Viikko43

25 October 2021 Thursday
26 October 2021 Thursday
27 October 2021 Thursday
28 October 2021 Thursday
29 October 2021 Thursday
30 October 2021 Thursday
31 October 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Wilman osoite muuttuu 1.7.2021.

Wilma

Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Wilman osoite muuttuu 1.7.2021. Wilma toimii nykyiseen tapaan 29.6.2021 saakka. Wilmassa on käyttökatko 30.6.2021, jolloin ohjelma ei toimi.

Wilman internet-käyttö 1.7.2021 alkaen

osoitteessa: https://kuopio.inschool.fi

Wilman mobiilikäyttö 1.7.2021 alkaen

Kirjautumisosoitteen muutoksen jälkeen Wilman mobiilikäyttäjien tulee poistaa vanha tili ja kirjautua sovellukseen uudelleen. Huom! mobiilisovelluksen käytössä on eroja eri käyttöjärjestelmien välillä.

1.  Avaa mobiilisovellus ja valitse käyttäjätilit (vasen yläreuna valikko)
2.  Paina käyttäjätunnusta ja valitse poista
3.  Mene kohtaan Valitse Wilma
4.  Etsi kuopio.inschool.fi
5.  Kirjaudu sovellukseen käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi

Jos olet unohtanut salasanasi

Huoltajat: mene osoitteeseen https://kuopio.inschool.fi, vaihda salasanasi kohdassa "Unohditko salasanasi?"

Mikäli salasanan vaihto ei onnistu tai Wilman käytössä on ongelmia, ole yhteydessä oppilaitoksen koulusihteeriin.

Opiskelijat/opettajat/henkilökunta: Ole yhteydessä koulusihteeriin

 
 
 
 

Särkiniemen koulu

Särkiniemen koulu on kaupunginosansa lähikoulu (1-4-luokat), joka pyrkii tarjoamaan oppilailleen mahdollisimman korkeatasoista perusopetusta tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Kuopion torilta kävelymatkan päässä oleva Särkiniemi on kaupunginosana rauhallinen. Muutaman sadan metrin sisällä koulusta on omakoti-, rivi- ja kerrostaloja. Lähimaasto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet luontoon tutustumiseen sekä monipuoliseen liikunnan harrastamiseen.

Koulussamme opiskellaan A1-kielenä englantia. Koulun tiloissa toimii kolme esikouluryhmää, varhaiskasvatuksen kerho ja iltapäiväkerho.


Tämä toimii -projekti kaveriluokissa

Kevään aikana kaveriluokat tutustuivat teknologiaan Tämä toimii-teknologiakasvatusprojektin myötä. Oppilaat seikkailivat Kip-miehistön matkassa ja suorittivat erilaisia tehtäviä. Projektin aikana oppilaat harjoittelivat tärkeitä tulevaisuuden taitoja ja rakensivat lopuksi liikkuvan tulevaisuuden koneen. Matkan varrella ratkottiin yhdessä  vastaan tulleita pulmia ja iloittiin omista ja yhteisistä onnistumisista.


Projektissa lähdettiin liikkeelle lapsen maailmasta herättelemällä uteliaisuutta tutkimiseen, kokeilemiseen ja rakentamiseen.

Tarkoituksena oli myös auttaa oppilaita uskomaan omiin kykyihinsä ja keksimään luovia ratkaisuja.


Oppimiskokonaisuudessa harjoiteltiin ideointia ja suunnittelua, luovaa ongelmanratkaisua, ohjelmoinnillista ajattelua, rakentelua ja kädentaitoa. Näin hienoja koneita tehtiin kaveriluokka A:ssa!
HYVÄ ME!

MOK-viikko: Ilmastonmuutos ja saimaannorppa
MOK-viikon aikana olemme tutustuneet mm. saimaannorppaan ja kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa norpan elämään. Koulun yhteisenä työnä jokainen oppilas muotoili oman saimaannorpan jäälautalle.

Mok-viikko huipentui ulkoilupäivään, jossa  kisattiin pulkkaviestissä, pelattiin jalkapalloa, laskettiin mäkeä ja tehtiin lumimaalausta. 
Näiden hellyttävien saimaannorppien ja hienojen lumimaalausten myötä Särkiniemen koulun väki ja oppilaat toivottavat kaikille:

HYVÄÄ TALVILOMAA!

Ystävänpäivän viettoa


Viime viikolla koulussamme vietettiin ystävänpäivää. Koulun aulaan oli jokainen luokka tuonut oman postilaatikon. Oppilaat saivat salaiset ystävät, joille tehtiin kortit. Kortteja sai lähettää myös muille ystäville.


Lisäksi rakensimme ystävyyden puun, mitä ystävyys ja rakkaus on. Oppilaat kirjoittivat sydämiin ajatuksia ystävyydestä ja rakkaudesta. Isommat oppilaat opettelivat samalla Word Art:n käyttöä. Jokaisessa luokassa oli myös teemaan sopivaa ohjelmaa ja tehtäviä.

OPH:n ohje ja yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus

Oppivelvollisuusikäisille annettava opetus on lainsäädännön mukaan lähiopetusta. Etäopetusta voidaan antaa riskiryhmiin kuuluville oppilaille sekä väliaikaisesti akuutin koronavirusepidemian ajan sellaisille oppilaille, jotka ovat perustellusti poissa opetuksesta perheenjäsenensä terveydentilan vuoksi. Poissaolon myöntämisen sijasta oppilaalle voidaan tehdä päätös perusopetuslain 18 §:n mukaisista erityistä opetusjärjestelyistä, jolloin oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslainsäädännöstä osittain poiketen, esimerkiksi etäopetuksena. Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä voidaan tehdä myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Tällöin päätöksessä määritellään, miltä osin siinä poiketaan oppilaan erityisen tuen päätöksestä määräajaksi.

Perusopetuslain 18 §:n mukaisen päätöksen teossa tarvitaan lääkärin arviota.

THL:n ja OKM:n ohje opetuksen järjestäjille 4.5.2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus-ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana

https://vnk.fi/documents/10616/20764066/Ohje+koulutuksen+j%C3%A4rjest%C3%A4jille+040520.pdf

Ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen

Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudin-aiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19).
Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartunta-taudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla koulussa tai varhaiskasvatuksessa, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Riskiryhmään kuuluvat

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoito-tasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.

Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-ro-kotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid- 19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektio-taudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavi-rus-covid-19).

Koulussa ja varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Kunnan sivistystoimi ja kunnan tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä.

  • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä
  • Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.
  •  Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
  •  Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla.
  •  Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa.
  • Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä.
  •  Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.
  •  Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.
  • Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.Kouluja koskevia lisähuomioita:

 Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaita on kouluissa kerralla aiempaa vähemmän.Tyhjillään olevia (esim. toisen asteen oppilaitosten) opetustiloja voidaan tarvittaessa ottaa tähän käyttöön.

Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa.

 Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan.

Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailua ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektio-taudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavi-rus-covid-19). Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

 Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö ta-pahtuu aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttö-nenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

 Maskien käyttöä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa.


Siivous

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavi-rukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpöti-loissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Siivouk-sessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.

 Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

 Omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä