Särkiniemen koulu

Särkiniemen koulu

Särkiniemen koulu on kaupunginosansa lähikoulu, joka pyrkii tarjoamaan oppilailleen mahdollisimman korkeatasoista perusopetusta tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Kuopion torilta kävelymatkan päässä oleva Särkiniemi on kaupunginosana rauhallinen. Muutaman sadan metrin sisällä koulusta on omakoti-, rivi- ja kerrostaloja. Lähimaasto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet luontoon tutustumiseen sekä monipuoliseen liikunnan harrastamiseen.

Koulussamme opiskellaan A1-kielenä englantia. Koulun tiloissa toimii kolme esikouluryhmää, varhaiskasvatuksen kerho ja iltapäiväkerho.


house9.gif

Koulun tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko44

28 October 2019 Thursday
29 October 2019 Thursday
30 October 2019 Thursday
31 October 2019 Thursday
1 November 2019 Thursday
2 November 2019 Thursday
3 November 2019 Thursday

Viikko45

4 November 2019 Thursday
5 November 2019 Thursday
6 November 2019 Thursday
7 November 2019 Thursday
8 November 2019 Thursday
9 November 2019 Thursday
10 November 2019 Thursday

Viikko46

11 November 2019 Thursday
12 November 2019 Thursday
13 November 2019 Thursday
14 November 2019 Thursday
15 November 2019 Thursday
16 November 2019 Thursday
17 November 2019 Thursday

Viikko47

18 November 2019 Thursday
19 November 2019 Thursday
20 November 2019 Thursday
21 November 2019 Thursday
22 November 2019 Thursday
23 November 2019 Thursday
24 November 2019 Thursday

Viikko48

25 November 2019 Thursday
26 November 2019 Thursday
27 November 2019 Thursday
28 November 2019 Thursday
29 November 2019 Thursday
30 November 2019 Thursday
1 December 2019 Thursday
Ilmoittautuminen

Miten eteenpäin Kuopion väkivallantekojen jälkeen?

 

Kuopiossa tiistaina tapahtunut väkivallanteko on luonnollisesti järkyttänyt tapahtuman kokeneita, heidän läheisiään, lähiyhteisöä ja kaikkia suomalaisia. Moni saattaa juuri nyt pohtia elämän jatkumista, omaa selviytymistä, kykyä jatkaa opintoja tai arkea. Kokemus kuitenkin osoittaa, että kaikkein vaikeimmistakin asioista voidaan selvitä. Yhteisöllisesti koetun kokemuksen jakaminen ja voiman löytäminen uudelleen nousee keskeiseksi. Yksilötasolla tärkeää on kohdata ja jakaa omia ajatuksia ja tunteita sekä olla kärsivällinen omia ja läheisten reaktioita kohtaan.

 

Arjen rutiinit auttavat palauttamaan turvallisuuden tunteen

 

Kannattaa muistaa, että tällaiset tapahtumat ovat omassa lähiympäristössä äärimmäisen harvinaisia. Valtaosa meistä elää samoissa ja yhtä turvallisissa olosuhteissa kuin ennen Kuopion järkyttäviä tapahtumia. On hyvä tarkastella omaa ympäristöä ja päivittäistä elämää ja pohtia, onko jokin siinä muuttunut. Oma arki on turvallisuuden lähde, jonka rutiineihin palaaminen auttaa lisäämään turvallisuuden tunnetta.

 

Omia reaktioita voi tarkastella kiireettä

 

Voimakkaat ajatukset ja tunteet ovat järkyttävän tapahtuman jälkeen tyypillisiä. Tapahtunut voi synnyttää meissä pelkoa, surua, hämmennystä, vihaa, ahdistusta tai jopa syyllisyyttä. Moni voi kokea, että omiin tunteisiin ei ole oikeutta, koska tapahtuma ei ole koskettanut suoraan itseä tai omia läheisiä. Tunteet voivat joskus lukkiutua tai jäätyä, ja se voi tuntua väärältä. On kuitenkin syytä muistaa, että kaikki ajatukset ja tunteet ovat normaaleja ja luonnollisia. Mikään ajatus ei ole vaarallinen. Omia reaktioita voi tarkastella rauhassa ja antaa niiden viestittää, minkä asioiden kanssa mielen on ryhdyttävä työskentelemään. Tässä työssä muiden kanssa puhumisesta voi olla apua. Jokaisella on myös omia keinoja käsitellä tunteita. Niitä voivat olla vaikkapa liikunta, musiikin kuunteleminen, luonnossa liikkuminen, kirjoittaminen tai lukeminen. Itseä tutkiskelemalla ja kokeilemalla jokainen voi löytää itselleen sopivan keinon helpottaa oloa vaikean tilanteen keskellä.

 

Lasta ja nuorta ei saa jättää yksin ajatusten kanssa

 

Lapsia ja nuoria ei ole mahdollista täysin suojella aikuisia järkyttäneiltä tapahtumilta, sillä ne vaikuttavat yhtä lailla myös lapsiin. Lapselle ja nuorelle on tarpeen kertoa rehellisesti, mitä on tapahtunut ja erityisen tärkeää on, että lasta ei jätetä yksin omien ajatustensa kanssa. Erityisesti lasten ja nuorten esille nostamiin kysymyksiin on tarpeen vastata, vaikka itsellä ei olisikaan valmiita vastauksia kaikkeen. Kaikkein pienimpiä lapsia on hyvä suojata medialta ja tapahtuman yksityiskohdilta. Lasten ja nuorten reaktiot voivat olla aikuisille yllättäviä ja tuntua joskus ristiriitaisiltakin, koska lapsella tai nuorella ei vielä ole keinoja ja taitoja käsitellä tunteitaan ja ajatuksiaan. He tarvitsevat hämmentävien kokemusten ja ajatusten käsittelyyn vanhempien ja muiden aikuisten apua ja tukea. Läheisyys, syli ja rauhalliset keskustelut ovat erityisen tärkeitä ja auttavat palauttamaan lapsen turvallisuuden tunnetta.

 

Apua on saatavilla

 

Suomessa on saatavilla kriisiapua. Kenenkään, jolle on tapahtunut jotain järkyttävää, ei tarvitse jäädä kokemustensa ja ajatustensa kanssa yksin. Apua kannattaa pyytää ja ottaa vastaan.

 

Kuopion kaupunki järjestää kaikille tarvitseville yksilöllistä apua

 

Keskusteluapua annetaan Kuopion kaupungin sosiaalipäivystyksen palvelunumeron kautta puh. 044 718 3930, josta järjestetään tarvitseville yksilöllinen kriisiapu. Erityisesti toivomme kaikkien tilanteessa paikalla olleiden ottavan yhteyttä.

 

Kuopion kaupungin ilta- ja viikonloppuajan vastaanotto toimii KYS:n päivystyksen tiloissa, jonne voivat ottaa yhteyttä henkilöt, joilla on erityisiä oireita, kuten esimerkiksi unettomuutta, voimakasta ahdistuneisuutta. Palveluun hakeudutaan puhelinnumeron 116 117 kautta.

Vanhempainilta lukuvuoden 2019-2020 ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajille

Tervetuloa vanhempainiltaan!

Iltapäiväkerhon toiminta

Iltapäiväkerhon alkaessa 12.8.2019

Toivomme, että iltapäiväkerhoon tulevan lapsen huoltaja tulee tutustumaan ensimmäisenä koulupäivänä kerhon tiloihin. 
Annamme huoltajalle täytettäväksi esitietolomakkeen, joka palautetaan kerho-ohjaajalle mahdollisimman pian.
Lisäksi huoltaja saa kuukausilistan, johon tulee merkitä lapsen kerhosta lähtö tai hakuaika. Uusi lista annetaan hyvissä ajoin ennen kunkin kuukauden päättymistä ja se tulee palauttaa listaan merkittynä päivänä.

Tietoa iltapäiväkerhon toiminnasta

IP-kerhon tilat ovat luokassa nro. 10. Luokka sijaitsee käytävän päässä viimeisenä, vasen ovi. Samalla käytävällä ovat myös luokat 1-4.

Iltapäiväkerho on avoinna klo 12-16. 
Välipala syödään klo 14 ja se sisältyy kerhomaksuun. Maksuluokat ovat 90 ja 110 euroa.
Maksu on sidottu viikkotunteihin. Alle 15h/vko on 90 euroa ja yli 15h/vko on 110 euroa kuukaudessa.


Jos lapsi lähtee kerhosta yksin kotiin, huoltaja täyttää yksinkulkuluvan ja palauttaa sen ohjaajalle.


Kerhon toimintaa ohjaavat iltapäivätominnasta säädetyt lait ja säädökset sekä kerhokohtainen viikko-ohjelma. Lasten toiveet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.


Toiminnan alkaessa on tärkeää, että huoltajien yhteystiedot ja lapsen mahdolliset allergiat/ruokavaliot merkitään esitietolomakkeeseen.


Kaikista lapsen hoitoaikoihin liittyvistä muutoksista tulee ilmoittaa ensisijaisesti puhelimitse: 044-7181016


Lisätietoa iltapäiväkerho asioissa voi tiedustella kouluvirastolta Maria Louhimolta p. 044 7184114 ja Mirja Räsäseltä p.044 7181388


Ystävällisin terveisin ip-ohjaajat


Annikki Laitinen ja Päivi Tengvall

Terveisiä kouluterveydenhuollosta!

Nyt kun lapsenne siirtyy koululaiseksi, siirtyy hän neuvolasta kouluterveydenhuollon asiakkaaksi. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa oppilasta joka vuosiluokalla. Lisäksi kouluterveydenhuollosta järjestetään laaja terveystarkastus 1lk, 5lk ja 8lk:lla. Tuolloin terveystarkastukseen kutsutaan myös vanhempi/vanhemmat. Terveydenhoitajakäynnin lisäksi oppilaalle tarjotaan edellä mainituilla luokilla myös koululääkäri-aika.

Koulun aloitus on iso asia koululaisen elämässä. Jotta koululainen jaksaa arjessa, on tärkeää huolehtia terveellisistä elintavoista kuten monipuolisesta ravinnosta, säännöllisistä aterioista, liikunnasta ja riittävästä unesta. Nämä ovat peruspilareita hyvinvoinnille, arjessa jaksamiselle ja koulussa uusien asioiden oppimiselle.

Voitte käydä tutustumassa kouluikäisen terveyspolku-oppaaseen Kuopion kaupungin internet-sivuilla. Kuopio.fi  ->  terveydenhuolto palvelut -> kouluterveydenhuolto -> Oppaita -> kouluikäisen terveyspolku.

Muistuttelen vielä teitä varaamaan aikoja tulevien 1lk oppilaiden kouluuntulotarkastuksiin, jotka toteutetaan kesän 2019 aikana. Terveydenhoitajan tavoitatte parhaiten ma-pe klo 12-13 puhelintunnilla.

p. 044-7186539.

Ystävällisin terveisin, kouluterveydenhoitaja  Noora Teittinen

 

Kouluterveydenhuollon (terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulypsykologi) videotervehdys:

https://dreambroker.com/channel/o5bc7dva/qvpakjr4

 

Lukuvuosi 2019-2020

Lukuvuosi
alkaa 12.8.2019 ja päättyy 30.5.2020

- koulun loma-ajoista poikkeavat lomat ja matkat:

Huoltaja ilmoittaa lomasta/matkasta johtuvasta poissaolosta ennen poissaoloa opettajalle huoltajan allekirjoittamalla lomakkeella.
Lomake on tulostettavissa koulun nettisivulta kohdasta Huoltajalle, poissaolot.

Sairauspoissaolosta huoltaja ilmoittaa mahdollisimman pian Wilma-viestillä tai Wilman tuntimerkinnän kautta.

Huoltaja vastaa oppivelvollisuuden suorittamisesta. Opettaja antaa loman takia ennakolta pyydetyt koulutehtävät mahdollisuuksien mukaan.

Koulupäivien aikataulu:

Oppitunnit
klo 8-8.45
klo 9-9.45
klo 9.45-10.30
klo 11-12
klo 12.15-13
klo 13.15-14
klo 14.15-15

Välitunnit
klo 8.45-9
klo 10.30-11
klo 12-12.15
klo 13-13.15
klo 14-14.15

Luokat, opettajat ja ohjaajat
- tämän hetken tilanne

Wilma ja koulun nettisivut yhteistyön välineenä

- Wilma on Kuopion kaupungin peruskoulun virallinen ja turvallinen viestintäväylä. Opettaja lähettää koulunkäyntiä koskevat tiedotteet Wilma-viestinä.
- Koulusihteeri luo Wilma-tunnukset, jos kouluun ilmoittautumisen yhteydessä saadut tunnukset eivät ole tallessa.
- Koulun nettisivulta löytyvät mm. koulun tapahtumat ja yhteystiedot. Nettisivua päivitetään viikottain.

Koululaisen taitoja

- Koululainen osaa odottaa vuoroaan.
- Koululainen osaa huolehtia wc:ssä käynnin itsenäisesti ja asiallisesti.
- Koululainen osaa sitoa kengännauhat (luistimet!).
- Koululainen osaa pukea ulkovaatteet ja laittaa ne naulakkoon. Tottumus huolehtia omista tavaroista helpottaa myös koululaisen arkea.
- Koululainen osaa hyviä tapoja:

* tervehtiminen
* kohtelias kielenkäyttö
* ruokailutavat: koulussamme harjoitellaan käyttämään ruokailtaessa haarukkaa ja veistä sekä tilanteeseen sopivaa äänen käyttöä

Kaveriluokkien toiminta

Kaveriluokkien opettajat kertovat toiminnasta ja tuovat lasten terveiset kaveriluokkien arjesta.

Hyvää koulutaipaleen alkua!

A2-kielivalinnat

A2-kielen valinta 4.-luokalla

4. luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä on Kuopiossa mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Saksaa A1-kielenä opiskeleville A2-kieli on englanti.

A2-kie­liryhmä voidaan perustaa, mikäli saman kielen valinneita on vähintään 16 oppilasta. A2-englannin ryhmä voidaan perustaa pienemmälläkin oppilasmäärällä.

Vapaaehtoinen A2-kieli lisää oppilaan tuntimäärää vuosiluokilla 4–9 ja vähentää valinnaisainevalintoja 8. ja 9. luokalla. Jos oppilas opiskelee A2-kieltä, hän ei voi valita 7. luokalla alkavaa latinan kieltä. Myös painotettu opetus vähentää valinnaisuutta.

Valinta tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta huoltajan tunnuksilla 15.2.2019 mennessä. Mikäli internetiä ei ole käytettävissä, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteys oman koulun koulusihteeriin.

https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7569711/kieku_esite_a5_vedos.pdf/9dd5a920-17e7-4f85-8d59-96bc7cb315cf