Aurinkorinteen koulu

Monialainen oppimiskokonaisuus 26.-30.10.2020

ILMASTONMUUTOS
Monialainen oppimiskokonaisuus Ilmastonmuutos järjestetään viikolla 44. Kokonaisuuden runkona käytetään WWF:n MOK-materiaalia. Materiaali löytyy Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton sivuilta (mappa.fi). 

Oppilaat opiskelevat aihetta vuosiviikkotuntimääränsä verran ja työskentelevät oman ryhmänsä kanssa.

Materiaali ohjaa kolmevaiheiseen työskentelyyn. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan selvää eli etsitään tietoa. Toisessa vaiheessa toimitaan eli tutustutaan arjen ilmastotekoihin. Kolmannessa vaiheessa kerrotaan eli ilmaistaan omia mielipiteitä.

1.-2.vuosiluokat

TAVOITTEET: 

 1. Tutustun ilmastonmuutokseen.
 2. Opin käyttämään energiaa järkevästi ja säästämään sitä. 
 3. Tutustun uhanlaisiin eläimiin ja niiden suojeluun.

Viikon aluksi oppilaat vastaavat ennakkokysymyksiin, jotka on tehty tavoitteiden pohjalta. Tämän jälkeen MOK-aiheeseen tutustutaan diaesityksen avulla. Esitys kertoo lapsesta ja ilmastonmuutoksesta.

Ota selvää -osiossa tutustaan ilmastonmuutoksesta kärsiviin lajeihin kuten saimaannorppaan ja jääkarhuun. Aihetta käsitellään tarinoiden, videoiden, uutistekstien ja toiminnallisten tehtävien avulla. Viikon päätteeksi tehdään juliste jostain uhanalaisesta eläimestä ja kootaan luokan töistä näyttely.

Toimi-osioissa perehdytään energiansäästöön. Opiskelussa käytetään valmista Energiansäästöviikon materiaalia. Materiaali sisältää tehtäviä, pelejä ja leikkejä.

 

3.-4. vuosiluokat 

TAVOITTEET:

 1. Tutustun ilmastonmuutokseen.
 2. Tutkin omaa kouluani kestävän kehityksen näkökulmasta.
 3. Opin viisaasta liikkumisesta.

Viikon aluksi oppilaat vastaavat ennakkokysymyksiin, jotka on tehty tavoitteiden pohjalta. Tämän jälkeen MOK-aiheeseen tutustutaan diaesityksen avulla. Esitys kertoo lapsesta ja ilmastonmuutoksesta.

Ota selvää -osiossa tutkitaan oman koulun ympäristötyötä. Aiheina ovat esimerkiksi energia, ruoka ja jäte. Toimi-osiossa perehdytään kestävään liikkumiseen, pohditaan liikkumisen ympäristövaikutuksia ja havainnoidaan liikkumista. Ryhmät voivat tehdä esimerkiksi pyöräretken.

Viikon päätteeksi tehdään video, joka antaa vinkkejä kestävämpään arkeen tai raportoi koulun ympäristötyöstä.

5.-6. vuosiluokat

TAVOITTEET:

 1. Tutustun ilmastonmuutokseen ilmiönä sekä sen syihin ja seurauksiin. 
 2. Ymmärrän ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa ja muualla maailmassa. 
 3. Ymmärrän, mikä merkitys ruokailulla ja kestävällä kuluttamisella on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 

Viikon aluksi oppilaat vastaavat ennakkokysymyksiin, jotka on tehty tavoitteiden pohjalta. Tämän jälkeen MOK-aiheeseen tutustutaan diaesityksen avulla. Diaesityksessä perehdytään ilmastonmuutokseen.

Ota selvää -osiossa perehdytään tarkemmin ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Toimi-osiossa otetaan selvää kestävästä kuluttamisesta ja vastuullisista ruokavalinnoista.

Viikon päätteeksi tehdään tuotos, joka voi olla esimerkiksi podcast, video, näytelmä tai esitelmä. Tuotos liittyy vastuullisiin ruokavalintoihin tai kestävään kuluttamiseen.

ARVIOINTI 

 1. Aluksi kartoitetaan ennakkokäsitykset omasta aiheesta. Ennakkokäsityskysymykset muodostetaan tavoitteiden pohjalta. 
 2. Ennakkokäsityksiin palataan viikon päätteeksi. 
 3. Työskentelyä ja valmista tuotosta arvioidaan esim. itse- ja vertaisarvioinnilla.

ESITYKSET

Valmiit tuotokset kerätään yhteiseen tiedostoon viikon päätteeksi. Jokainen ryhmä voi tutustua opettajan johdolla muiden luokkien tai luokkatasojen tuotoksiin.

TÄRKEITÄ TIEDOTTEITA

26.8.2020

Miten toimitaan kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.
Koronaviruksen oireet

 • Jos oireilu on hyvin lievää, eikä lapsi tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vrk aikana, oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.
 • Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan kouluun tai varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.

Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vrk aikana.

Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen koronatestitulos. Kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata.

Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.

Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä

Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava yksikkö voi alueellisen epidemiatilanteen perusteella antaa tarkennettuja ohjeita lasten testaamiskäytännöistä. 

Lapsi on käynyt testissä tai hänelle on varattu testi. Miten oireettomien perheenjäsenten tulee toimia ennen testituloksen tuloa? 

Jos muu perhe on oireeton, normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes tulos tulee. Oireisten on pysyttävä kotona kunnes testitulos valmistuu. 

Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset.
Karanteeni ja eristys


Raija Savolainen
tartuntataudeista vastaava lääkäri

Aurinkorinteen koulu

Koulun yleisesittely

Lukuvuonna 2020-21 koulussamme on 533 oppilasta ja 23 luokkaa. Luokat ovat perusopetuksen luokka-asteilla 1-6. Koulumme painotus on oppiaine äidinkieli ja kirjallisuus. Olemme mukana kestävän kehityksen Vihreä Lippu -hankkeessa.

Tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko40

28 September 2020 Thursday
29 September 2020 Thursday
30 September 2020 Thursday
1 October 2020 Thursday
2 October 2020 Thursday
3 October 2020 Thursday
4 October 2020 Thursday

Viikko41

5 October 2020 Thursday
6 October 2020 Thursday
7 October 2020 Thursday
8 October 2020 Thursday
9 October 2020 Thursday
10 October 2020 Thursday
11 October 2020 Thursday

Viikko42

12 October 2020 Thursday
13 October 2020 Thursday
14 October 2020 Thursday
15 October 2020 Thursday
16 October 2020 Thursday
17 October 2020 Thursday
18 October 2020 Thursday

Viikko43

19 October 2020 Thursday
20 October 2020 Thursday
21 October 2020 Thursday
22 October 2020 Thursday
23 October 2020 Thursday
24 October 2020 Thursday
25 October 2020 Thursday

Viikko44

26 October 2020 Thursday
27 October 2020 Thursday
28 October 2020 Thursday
29 October 2020 Thursday
30 October 2020 Thursday
31 October 2020 Thursday
1 November 2020 Thursday
Ilmoittautuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä