Kuopion Lasten Parlamentti

Kuopion Lasten Parlamentin suurkokous

Viidennen Kuopion Lasten Parlamentin suurkokous järjestettiin ke 28.11.2018 valtuusto-virastotalossa. Tämä oli uusien edustajien ensimmäinen yhteinen tapaaminen. Kokouksessa valittiiin kahden vuoden toimikaudelle uusi hallitus, joka kokoontuu suurkokousten välissä suunnitellen toimintaa.

Ensimmäisessä kokouksessa edustajat tekivät ryhmätyön, jonka kooste on tässä.

LASTEN PARLAMENTIN EDUSTAJIEN MIETTEITÄ JA TOIVEITA PARLAMENTTIKAUDESTA

Vastaukset kerätty Lasten Parlamentin suurkokouksessa 28.11.2018.

 

 • Mitä odotuksia sinulla on Lasten Parlamentista?
 • Hyviä odotuksia, saa päättää kaikesta ja kiva, että lapsi saa vaikuttaa asioihin.
 • Lopetetaan kiusaaminen, lisää vessoja Kuopioon, vaikuttaa Kuopioon.
 • Saa kavereita, saa vaikuttaa, saa auttaa muita.
 • Reiluus.
 • Edistää koulutoimintaa, on vastuullinen.
 • Saa päättää asioita ja vaikuttaa. 
 •  
 • Miksi halusit Lasten Parlamenttiin?
 • Saa vaikuttaa, saa auttaa ihmisiä, osaa puhua rohkeasti, haluaa olla presidentti.
 • Vaikuttaa Kuopioon.
 • Saa uusia kavereita, voi vaikuttaa isompiin asioihin, saa äänioikeuden.
 • Että voin vaikuttaa lapsien asioihin, kiva oppia uusia asioita.
 • Odotukset on hyvät, haluaa auttaa lapsia.
 • Pääsee vaikuttamaan asioihin, ei tarvii olla koulussa.
 •  
 • Mihin haluaisit päästä vaikuttamaan?
 • Ettei kiusattaisi ja kaikilla menisi hyvin, kaikki pääsee harrastamaan, uskaltaa tehdä rohkeasti, lapsilla olisi henkisesti hyvä olla.
 • Kaikkeen ikävään.
 • Koulukiusaamiseen, lasten oikeuksiin, vähävaraisten perheiden auttamiseen, kaikilla olisi hyvä olla.
 • Kouluissa loppuisi kiusaaminen, kaikki pääsisivät kouluun, ettei ketään syrjitä.
 • Köyhien auttaminen, koulukiusaamiseen.
 • Lasten hyvinvointiin ja koulukiusaamiseen ja auttamaan kehitysvammaisia.
 •  
 • Mihin asioihin lapset voivat vaikuttaa?
 • Lapsia koskeviin asioihin voi vaikuttaa, esim. kouluruokaan, kiusaamiseen.
 • Omaan tulevaisuuteensa.
 • Koulukiusaamiseen, perheiden auttamiseen.
 • Kiusaamiseen, syrjintään, välituntileikkeihin.
 • Lasten asioihin, kaikki otetaan mukaan, oma käytös.
 • Lähiympäristöön ja koulukiusaamiseen. 
 •  
 •  
 • Mitä haluaisit parantaa Kuopiossa?
 • Ettei roskattaisi, eikä olisi ilkivaltaa, enemmän sählyjoukkueita, huvipuisto Kuopioon, köyhille enemmän mahdollisuuksia.
 • Enemmän urheilupaikkoja.
 • Ei kiusattaisi koulussa, kaikilla olisi hyvä asua täällä, olisi turvallista, tietyt asiat ei maksaisi niin paljon, ettei olisi köyhä, ei syrjittäisi ketään.
 • Vähemmän ilkivaltaa ja rauhanhäirintää.
 • Parempi kouluruoka, paremmat puistot, turvallinen liikenne, vähemmän saastetta.
 • Puistojen kuntoa ja elinympäristöä, lapsille ja nuorille oleskelu.KUOPION LASTEN PARLAMENTTI

Lasten Parlamentti muodostaa virallisen toimielimen kunnassa, ja sen avulla lasten näkökulma voidaan huomioida niin asioita valmistellessa kuin päätöksiä tehdessä. Kyseessä on puolivirallinen demokraattinen järjestelmä 9 - 13-vuotiaille lapsille, joka mahdollistaa lasten kuulemisen heitä koskevissa asioissa, sekä lasten aktiivisen osallistumisen ja vaikuttamisen.

Lasten parlamenttitoiminnan perustana on kaikissa Kuopion alakouluissa toimivat oppilaskuntien hallitukset. Jokaisella oppilaskunnan hallituksella on koulussaan ohjaava opettaja / ohjaavat opettajat, jotka mahdollistavat oppilaiden osallisuuden toteutumisen koulussa. Koulujen edustajat tuovat ideat ja asiat Lasten Parlamentin suurkokoukseen. Suurkokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kuopion Lasten Parlamentin hallitus kokoontuu suurkokousten välissä noin kerran kuukaudessa valmistellen suurkokouksen asialistaa.