Kuopion Lasten Parlamentti

Kuopion Lasten Parlamentin suurkokous

Kuopion Lasten Parlamentin suurkokous järjestetään ke 28.11.2018 valtuusto-virastotalossa klo 9.30.-12.00. Kutsukirjeen mukana tulee linja-autojen aikataulu.

Kokouksessa valitaan uusi Kuopion Lasten Parlamentin hallitus.


KUOPION LASTEN PARLAMENTTI

Lasten Parlamentti muodostaa virallisen toimielimen kunnassa, ja sen avulla lasten näkökulma voidaan huomioida niin asioita valmistellessa kuin päätöksiä tehdessä. Kyseessä on puolivirallinen demokraattinen järjestelmä 9 - 13-vuotiaille lapsille, joka mahdollistaa lasten kuulemisen heitä koskevissa asioissa, sekä lasten aktiivisen osallistumisen ja vaikuttamisen.

Lasten parlamenttitoiminnan perustana on kaikissa Kuopion alakouluissa toimivat oppilaskuntien hallitukset. Jokaisella oppilaskunnan hallituksella on koulussaan ohjaava opettaja / ohjaavat opettajat, jotka mahdollistavat oppilaiden osallisuuden toteutumisen koulussa. Koulujen edustajat tuovat ideat ja asiat Lasten Parlamentin suurkokoukseen. Suurkokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kuopion Lasten Parlamentin hallitus kokoontuu suurkokousten välissä noin kerran kuukaudessa valmistellen suurkokouksen asialistaa.