KEMIA 6

Kemia 6 - kemiallinen tasapaino

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa kemian merkityksen terveyteen ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemisessa
 • osaa tutkia kokeellisesti reaktionopeuteen ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä
 • osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä
 • osaa esittää tutkimustuloksia graafisesti ja arvioida tutkimustuloksia ja -prosessia
 • tutustuu teollisuuden prosesseissa ja luonnossa tapahtuviin tasapainoreaktioihin ja niiden merkitykseen.

Keskeiset sisällöt

 • kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät
 • homogeenisen tasapainon kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käsittely konsentraatioilla, tasapainotilaan vaikuttaminen
 • hapot ja emäkset ja niihin liittyvät käsitteet sekä palamistuotteiden reaktiot vedessä
 • happo-emästasapainon laskennallinen käsittely
 • puskuriliuosten toimintaperiaate sekä elimistön ja luonnon puskurisysteemejä kvalitatiivisella tasolla
 • reaktionopeuteen ja tasapainoreaktioihin liittyvien ilmiöiden tutkiminen kokeellisesti sekä ilmiöiden mallintaminen ja analysointi graafisesti tietokonesovelluksella
 • tutustuminen kemian tarjoamiin mahdollisuuksiin jonkin terveyteen tai ympäristöön liittyvän ongelman ratkaisemisessa

SUUNNITELMA JA TOTEUTUMINEN

Huomaa, että tulevaisuudessa olevat asiat ovat vasta suunnitelmaa - niihin voi tulla muutoksia

Tunti Päivä Mitä tehtiin / mitä on tulossa
1. 11.4.
to

Luku 1
Tunnilla osa I ja osa II tehtävät 
Kotiin tehtävä 1-11.

2. 12.4.
pe

Luku 2
Tunnilla 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-6
Kotiin 2-8, 2-9

3. 15.4.
ma
Piispan tarkastus
4. 18.4.
to
N
Kirjan luvut 13 ja 14 
5. 19.4.
pe
TYÖ 2
Selkkari kotona valmiiksi
6. 22.4.
ma
Luku 3
osio I kaikki, 3-6, 3-8, 3-10, 3-14, 3-15 
Jakson "Reaktion nopeutta voidaan säädellä" lopuksi TESTAA OSAAMISTASI
7. 25.4.
to
Luku 4
Tunnilla 4-5, 4-8, 4-10
kotiin 4-12, 4-13
8. 26.4.
pe
Luku 5
9. 29.4.
ma
TYÖ 6
Jakson "Reaktiot voivat tapahtua kahteen suuntaan" lopuksi TESTAA OSAAMISTASI
10. 2.5.
to

Luvut 6 ja 7
Tunnilla 6-2, 6-6, 7-1
Kotiin 6-7, 6-9, 6-11, 7-3, 7-8, 7-11

11. 3.5.
pe
Luku 8
Tehtävät OSIO II ja 8-15
12. 6.5.
ma
Luku 9
13. 10.5.
pe

Jakson "Kaikki hapot ja emäkset eivät ole vahvoja" lopuksi TESTAA OSAAMISTASI
Kirjan luku 10 

14. 13.5.
ma

Luku 11 

15. 16.5.
to
TYÖT 9 
16. 17.5.
pe
N
Työn 9 selkkari valmiiksi (ja kaikki vanhat, jos on kesken vielä9
17.  20.5.
ma
Luku 12
Jakson "Hapot ja emäkset reagoivat keskenään" lopuksi TESTAA OSAAMISTASI
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  30.5.
to

päättöviikko / teemapäivä
Kurssin abittikoe kello 900-1300

  31.5.
pe
palautepäivä klo 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä