Opetuksen järjestäminen vuosiluokkiin sitomattomasti

Opetuksen järjestäminen vuosiluokkiin sitomattomasti Poa 11§ mom.3

Perusopetuslaki toteaa, että opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä (628/1998, 3 §). Oppimäärä jaetaan vuosiluokkien sijaan opintokokonaisuuksiksi, jotka suunnitellaan oppilasta opettavien opettajien, oppilaan ja huoltajan kanssa yhtesistyössä eri oppiaineille määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta.

Kuopion opintokokonaisuudet vuosiluokille 1-9

Hallinnollinen eteneminen Kuopiossa:

Oppilas voi edetä erityisin opetusjärjestelyin määräaikaisesti vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opinto-ohjelmansa mukaan (vuosiluokkiin sitomaton opiskelu).

Hallintopäätös valmistellaan moniammatillisessa yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja oppilasta opettavien opettajien kanssa perusopetusasetuksen 11§:n 3 momentin mukaisesti.

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintasäännön mukaan rehtori tekee asiasta
hallintopäätöksen, jota tarkastellaan säännöllisesti.

Pedagoginen kirjaus oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan. Asiakirjaan kirjataan opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan sekä määritellään niiden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä