Konsultoiva erityisopetus

Konsultoiva erityisopetus lukuvuonna 2021-2022

Sairaalaopetuksen lisäksi Alavan koulu tarjoaa sairaalapedagogista osaamista Kuopion kaupungin perusopetuksen käyttöön. Koulumme alaisuudessa toimivat konsultoivat erityisopettajat sekä jalkautuva koulunkäynninohjaaja, jotka ovat kaupungin perusopetuksen koulujen tukena seuraavasti.
 

Konsultoivat erityisopettajat 

Sanni Kiiskinen  
p. 044 718 7797  

Konsultaation puhelinaika: keskiviikkoisin klo 8:00-10:00 ja torstaisin klo 13:00-14:00

sanni.kiiskinen@kuopio.fi

 • Alakoululaisten koulunkäyntivaikeudet, psyykkinen oireilu, käyttäytymisen - ja tunne-elämän haasteet, tarkkaavuuden pulmat sekä autismin kirjo 
 • Sairaalakoulun avo-oppilasjaksojen alkukartoitus ja yhteydenpito omille kouluille sekä hoitavaan tahoon
 • Emo -luokkien oppilaspaikkaseuranta
 • Oppiva - työryhmä
 • Kotipetukseen liittyvät kysymykset 
 • Yhteistyö lastenpsykiatrian avohoidon kanssa (Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö, lastenpsykiatrin poliklinikka ja KOTA - työryhmä)
 • Konsultaatio Kuopion kaupungin alakouluissa.
Jukka Rissanen
p. 044 7181825 

jukka.rissanen@opedu.kuopio.fi

 • Yläkoululaisten koulunkäyntivaikeudet, psyykkinen oireilu, käyttäytymisen - ja tunne-elämän haasteet, tarkkaavuuden pulmat sekä autismin kirjo 
 • Yläkoulun oppilaiden avo-oppilasjaksot ja yhteydenpito omille kouluille sekä hoitavaan tahoon
 • Yhteistyö nuorisopsykiatrian avohoidon ja Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö (LNMY) kanssa
 • OTE - luokka
 •  Konsultaatio lähinnä Kuopion kantakaupungin yläkoulut.

Krista Tarkiainen
p. 044 718 4401
Konsultaation puhelinaika: maanantaisin ja torstaisin klo 12:00-13:00

krista.tarkiainen@kuopio.fi

 • Kielelliset erityisvaikeudet 
 • Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden koulupolun suunnittelu (pidennystyöryhmä) 
 • Esikouluissa kielellisen erityisvaikeus diagnoosin omaavien pidennetyn oppimäärän lapsien koulupaikkasuunnittelu yhdessä rehtorien kanssa.  
 • Oppitunnit kielipäätöksellä oleville pidennetyn oppivelvollisuuden lapsille päiväkodeissa 1krt/viikko 
 • Oppilaspaikkaseuranta Martti Ahtisaaren ja Kalevalan koulun vaike-ryhmät sekä Pyörön ja Kalevalan kielipolun ryhmät 
 • Oppiva - työryhmä


Lisäksi Opetus - ja kulttuuriministeriön Alavan sairaalakoululle myöntämän valtakunnallisen hankerahan turvin konsultatiivisessa työssä toimivat kaksi sairaalaopetuksen erityisopettajaa Henna Sairanen ja Marja Rissanen. Sairaalaopetuksen konsultaatiohanke kestää 1.8.2021-31.12.2022 ja on tarkoitettu Kuopion lisäksi kaikille Pohjois-Savon alueen kuntien perusopetusta antaville kouluille. Näin ollen Henna ja Marja tekevät konsultatiivista työtä koko Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin alueella

Henna Sairanen
p. 044 718 1529
Konsultaation puhelinaika: maanantaisin klo 14:00-15:00 ja perjantaisin klo 8:00-10.00 

henna.sairanen@opedu.kuopio.fi

Ala- ja yläkoulun nivelvaiheet ja yläkoululaiset (5 - 9lk.) 
  • Koululaisten koulunkäyntivaikeudet, psyykkinen oireilu, käyttäytymisen - ja tunne-elämän haasteet, tarkkaavuuden pulmat sekä autismin kirjo
  • Konsultaatio koko Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä.Marja Rissanen
p.044 718 1522
Konsultaation puhelinaika: tiistaisin 14:00-15:00 ja perjantaisin klo 8:00-9:00

marja.rissanen@opedu.kuopio.fi
 • Alkuopetus ja alakoululaiset
 • Koulunkäyntivaikeudet, psyykkinen oireilu, käyttäytymisen - ja tunne-elämän haasteet, tarkkaavuuden pulmat sekä autismin kirjo.
 • Konsultaatio koko Pohjois- Savon sairaanhoitopiirissä.Jalkautuva koulunkäynninohjaaja
Harri Miettinen
p.044 718 1918
 • Jalkautuvan koulunkäynnin ohjaajan työpanos käytettävissä yksittäisen tai koko luokan tueksi ennalta sovituksi ajaksi
 • Jalkautuvan ohjaajan hyödyntäminen vaatii yhteydenottoa konsultoivaan erityisopettajaan tai Alavan sairaalakoulun rehtoriin Merja Lainiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä