Oppikirjat

Oppikirjojen lainaaminen

  1. LUKION OPPIKIRJOJEN LAINAUS

Lukion opiskelija voi lainata tarvitsemansa oppikirjat lukion kirjastosta lukuun ottamatta joihinkin oppiaineisiin liittyviä työ- ja harjoituskirjoja, jotka on hankittava itse. Oppikirjojen lainaamisesta peritään kahtena ensimmäisenä lukuvuotena maksu, joka on 50 €/vuosi eli koko lukioajalta 100 €.

Lainatut kirjat on palautettava viimeistään lukio-opintojen päättyessä. Kun kaikki kirjat on asianmukaisesti palautettu, opiskelija voi hakea 60 euron palautusmaksua (opintojen päättyessä). Mahdollisesti turmeltuneista ja palauttamatta jääneistä kirjoista peritään kirjan hankintahinta.

Lainausmaksu 50 € maksetaan joko käteisellä koulun alkaessa elokuussa tai maksamalla se yhtenäiskoulun tilille ja esittämällä kuitti kirjastonhoitajalle.

tili: FI86 5176 0440 0136 77

maksun saaja: Kuhmoisten yhtenäiskoulu

viesti: oppikirjojen lainaus 2016 – 2017 ja opiskelijan nimi

Opiskelija ei saa lainata oppikirjoja ennen kuin kyseinen lainausmaksu on suoritettu. Kirjojen lainausmenettelystä tarkemmat ohjeet antaa kirjastonhoitaja elokuussa. Itse hankittavista kirjoista aineenopettajat antavat lisätietoa.