Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana

Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä niihin liit- tyvät vastuut ja työnjako kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Sen laadinnasta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen opettaja ja/tai varhais- kasvatuksen erityisopettaja yhteistyössä muun henkilöstön ja lapsen huoltajan kanssa. Huoltajan ja lapsen osallisuutta suunnitelman laatimisessa ja arvioin- nissa tuetaan. Lapsen mielipide selvitetään ja huomioidaan suunnitelmaa laadittaessa ja sitä arvioitaessa (luku 1.3).

Tuen toteutumista arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Annetun tuen vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti, ja suunnitelmaa tulee muuttaa tarpeen mukaan. Toiminnan tavoitteiden saavuttaminen tulee kirjata ja tavoitteita muuttaa uutta tarvetta vastaavaksi. Suunnitelmasta tulee ilmetä, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet. Tuen tarve arvioidaan aina lapsen aloittaessa esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvan lapsen kasvun ja oppimisen tuesta määrätään esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

Kun lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa tukea, hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa tulee kirjata luvussa 1.3 kuvatun lisäksi seuraavat asiat:

Pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut

 • oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut

 • henkilöstön mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut

 • lapsen tukeen liittyvät ratkaisut esimerkiksi, toiminnan eriyttäminen, lapsikohtainen ohjaaminen, pienryhmätoiminta tai viittomien ja kuvien käyttö

 • tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö

  Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut

  • yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa

  • lapsen tuen toteuttamisen vastuut

  • erityisasiantuntijoiden, kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelujen käyttö

  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio

  • mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut

   Tuen seuranta ja arviointi

  • tavoitteiden toteutumisen seuranta

  • tukitoimien vaikutusten arviointi sekä arviointiajankohdat.

   LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TUEN AIKANA KUHMOISISSA

   Lapsen saama tuki kirjataan varhaiskasvatussuunnitelmaan Daisy-järjestelmään yhteistyössä huoltajien ja tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Lapsen vasun kirjaamisesta tuen aikana vastaa varhaiskasvatuksen opettaja yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Tuen aikana varhaiskasvatuksen opettaja kutsuu lapsen vasu-keskusteluihin ne sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat, jotka ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa lapsen tukea.

   Mikäli lapsella on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta, hänen kehityksen ja oppimisen tuki kirjataan HOJKS:aan. Suunnitelman kirjaamisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja.

    

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä