Taide ja taideteollisuus

Tietoa aloista

Humanistisilla ja taidealoilla tuotetaan elämyksiä ja palveluita, jotka lisäävät elämän laatua. Alan ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa tekemään työtään perinteisten tehtävien lisäksi myös jatkuvasti uudistuvassa työelämässä.

Humanistiset ja taidealat jakautuu viiteen opintoalaan, joista Kouvolan seudun ammattiopistossa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja taideteollisuusalalla sekä media-alan ja kuvallisen ilmaisun alalla.

Tutkinnot ovat peruskoulusta valmistuneelle kolmevuotisia toisen asteen tutkintoja, 180 osaamispisteen laajuisia ja antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoihin kuuluu työelämässä oppimisjakso, josta osan voi suorittaa ulkomailla.

Opiskelupaikkana on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste,Kouvolassa. Perustutkinto valmistaa alan perustason tehtäviin.

Vaativampiin työtehtäviin vaadittava ammattipätevyys voidaan osoittaa työkokemuksen kartuttua suorittamalla ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Tervetuloa monipuoliselle alalle tuottamaan ja välittämään palveluja ja tuotteita monenlaisiin tarpeisiin

Terveydentilavaatimukset

Taideteollisuusalan eri ammattialoilla tehtävät työt kuormittavat fyysisesti eri tavoin, mikä alalle aikovan tai alalla toimivan tulee ottaa huomioon.

Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä