Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto
Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät. Kaikilla perusopetuksen kouluilla on oma säännöllisesti kokoontuva oppimisen ja koulunkäynnin pedagoginen tukiryhmä sekä oppilashuoltoryhmä. Pedagogisen tuen ryhmä suunnittelee ja koordinoi oppilaiden tarvitsemaa tukea. Oppilashuoltoryhmä kehittää ja suunnittelee luokan tai koko koulun yhteisöllisiä toimintatapoja, vanhempainiltoja ja tapahtumia, joilla edistetään oppilaiden hyvinvointia.

Sarkolan koulun oppilashuollon ryhmiin kuuluvat rehtori Kristiina Strömmer, erityisopettaja Marjo Pesari, kouluterveydenhoitaja Johanna Väkevä, koulukuraattori Ulla Jutila, koulupsykologi Jenni Saikko sekä koulupsyykkari Mari Räsänen.

Oppilashuollon ryhmät kokoontuvat Sarkolan koululla torstaisin, erillisen vuosisuunnitelman mukaisesti.