5.4.3. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus kouluissa

5.4.3. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus kouluissa

Perusopetuksessa etäyhteyksiä voidaan hyödyntää eri oppiaineiden, mm. valinnaisten kielten, uskontojen, oman äidinkielen (muu kuin suomi) ja valinnaisaineiden opetuksessa sekä kerhotoiminnassa. Tavoitteena on lisätä oppilaiden mahdollisuuksia monipuoliseen opiskeluun, tukea oman äidinkielen osaamista ja rikastaa oppimista koulun koosta tai sijainnista riippumatta.

Etäyhteyksillä tuetaan oppilaan oppimista ja opiskelua poikkeavissa tilanteissa esimerkiksi sairausjakson aikana. Tavoitteena on tukea oppilaan oppimista sekä edesauttaa oppilaan pysymistä ryhmän jäsenenä.

Etäyhteyksiä hyödyntämällä voidaan lisätä koulujen opettajien ja oppilaiden välistä verkostoitumista. Yhteistyötä voidaan tehdä kaupungin sisällä, eri kaupunkien välillä ja kansainvälisesti.

Opetuksen järjestämisen käytännöt ja yhteiset toimintatavat sekä eri toimijoiden vastuut kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Poikkeavissa tilanteissa oppilaan opetusjärjestelyistä sovitaan yhdessä kodin ja koulun kanssa. Perusopetuksen TVT-strategiassa määritellään etäyhteyksien laitteisto-, ohjelmisto- ja verkkovaatimukset.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä