7. luokka

40.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 7. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen.

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalla.

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia eri puolilla maapallolla

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa sekä niiden esiintymistä.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: geomedia: mallintaminen diagrammit, kartat.

S6 Luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.

veden kiertokulku, vesivarat

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, ja niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Geomedia

puhtaan veden riittävyys, merien hyödyntäminen kaivostoiminta, ilmaston muutos, ilman laatu

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä esittää maantieteellisiä kysymyksiä

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet:

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä

S1 Maapallon karttakuva: Sisällöt liittyvät karttojen peruskäsitteisiin ja geomediataitoihin.

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä

S1 Maapallon karttakuva: Sisällöt liittyvät kuvien, karttojen ja karttapalvelujen käyttöön maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä diagrammien laatimiseen.

T8 Ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt liittyvät tiedon hankintaan ja havainnollistamiseen karttojen ja diagrammien avulla.

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan

S1-S6 Yhdistetään maantiedon kaikkien sisältöalueiden opiskeluun.

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ympäristönmuutoksiin ja luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen.

vesivarat, meret ja ilmastonmuutos

T13 ohjata oppilasta arvostamaan luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

S5: Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen käyttö: Keskitytään ympäristönmuutoksiin ja luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä