Psykiatrinen sairaanhoitaja / psyykkari

Psyykkarityön tehtäväkuvaus

Asiakkaaksi tuleminen: Lapsi / nuori itse ottaa yhteyttä, vanhemmat tai opettaja ottavat yhteyttä, oppilashuollon sekä yhteistyötahojen kautta. Tapaamiset pääsääntöisesti aina lähipalveluna lapsen/nuoren omalla koululla koulupäivän aikana.

Vanhemmille ilmoittaminen: Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain puitteissa lapsi tai nuori voi kieltää yhteydenoton vanhempiin. Psyykkarin täytyy arvioida perusopetuslain ja lastensuojelulain puitteissa tilanne ja toimia tarvittaessa lakien velvoittamana. Vanhemmat eivät voi kieltää lapsen tapaamisia, jos lapsi tai nuori itse niitä haluaa. Pääsääntöisesti toimitaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Menetelmät: Arvioidaan lapsen / nuoren tilanne käyttäen erilaisia menetelmiä; keskustelut, konsultaatiot, toiminnalliset välineet, kyselyt, arviointimateriaalit, verkostotapaamiset, perhetapaamiset, kotikäynnit.

Työskentely: Arvioinnin tuloksena psyykkari suunnittelee jatkotoiminnan. Jos lapsi/nuori tarvitsee säännöllistä, korjaavaa työskentelyä, oppilas ohjataan koulun ulkopuolisen tuen piiriin. Mikäli koulunkäynnin tueksi riittää psyykkarin lyhytkestoinen tukikeskustelujakso, niin oppilas jää silloin psyykkarin asiakkuuteen. Psyykkari tukee oppilasta koulun keinoin yhteistyössä oppilaan tukiverkoston ja koulun henkilökunnan kanssa.

Prosessi: Psyykkarityössä prosessi etenee oppilaan tilanteen kartoituksesta ja tuen tarpeen arvioinnista eteenpäin. Työskentely sisältää ohjaus- ja tukikeskusteluita, ja voi sisältää koulunkäynti-järjestelyitä sekä ohjausta joko koulun omien sisäisten palveluiden (kouluterveydenhuolto, kuraattori tai koulupsykologi) tai ulkopuolisten tukitoimien piiriin. Psyykkarit tekevät yhteenvetoja koulun ulkopuolisille tahoille pyydettäessä. Asiakasprosessin aikana pyritään arvioimaan tavoitteiden toteutumista. Asiakkuus päätetään sovitusti. Asiakkuus päättyy joko tarpeen päättymiseen tai ohjaukseen koulun ulkopuolisen tukitoimen piiriin. Psyykkarit kirjaavat asiakastapaamiset ja omaa työtään koskevat toiminnot Effican potilastietojärjestelmään.

Lisää tietoa psyykkarin tehtävistä löydät täältä:

https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/perusopetus/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki/oppilashuolto/psyykkari/

 

Jaalan koululla toimii Psykiatrinen sairaanhoitaja: Tuula Hyttinen 020 615 5536

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä