Elämänkatsomustiedon kurssit


Oletko iltalukion opiskelija? Sinulle ET1 on pakollinen ja muut syventäviä kursseja.
Oletko päivälukion opiskelija? Sinulle ET1 ja ET2 ovat pakollisia ja muut syventäviä kursseja.


ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
Sisältö: maailmankatsomus, maailmankuva ja elämänkatsomus käsitteinä sekä omaan elämään peilattuna, todellisuuden jäsentämiseen liittyvien kognitiivisten vääristymien tarkastelu, koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen, mediakritiikki

ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
Sisältö: ihmiskäsitys, ihmisen olemassaolon peruskysymykset, identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot, ihmisarvo ja ihmisoikeudet, hyvä elämä

ET3 Yksilö ja yhteisö
Sisältö: ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yhteiskuntatutkimuksen perusteita, taloudellinen ja poliittinen valta nyky-Suomessa sekä globaalissa markkinataloudessa, yksilö kuluttajana, ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, globaali oikeudenmukaisuus ja kestävä tulevaisuus, yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat

ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina
Sisältö:kulttuurin käsite, merkitys, luokittelut, käyttötavat ja kulttuuriperintö, Unescon maailmanperintökohde, suomalainen kulttuuri, monikulttuurisuus, etnosentrisyys, rasismi

ET5 Katsomusten maailma
Sisältö: katsomuksen ja uskonnon sekä uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tutkiminen, määritteleminen ja selittäminen, käsityksiä uskontojen alkuperästä, uskontokritiikki, ateismi, agnostismi ja sekulaari humanismi, eri uskontojen ja maailmankatsomusten tarkastelu, sekularisaatio ja uskonnottomuus

ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus
Sisältö: ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio, suurten filosofioiden ja maailmankatsomusten kehittyminen, ihmiskunnan suuret maailmankuvalliset, -katsomukselliset ja teknologiset murrokset, teknologinen kehitys ja tulevaisuuden tutkimus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä