Digitaalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystystyössä

Peda.net -koulutus / Verkkokurssin suunnittelu ja toteutus

Tammikuussa 2019 käynnistyi Kouvolan kansalaisopiston ja Wellamo-opiston henkilökunnalle suunnattu koulutus, jonka teemana oli Peda.net -verkkokurssin suunnittelu- ja toteutus.

Koulutus toteutettiin osittain AC-avusteisesti ja sen laajuus oli 16 tuntia. Koulutus toteutettiin aikavälillä perjantai 25.1.- keskiviikko 3.4.2019. Opintojakson verkkomateriaali löytyy osoitteesta https://peda.net/kouvola/kk/tietotekniikka/peda-net-tutuksi.

Opintojaksoon liittyviä lähetyksiä voi seurata livenä osoitteesta http://kouvola.adobeconnect.com/kansalaisopisto . Jälkikäteen niitä voi katsoa tallenteina osoitteessa https://peda.net/kouvola/kk/hankkeet/dhvs/videot 
Lähipäivät pidettiin perjantaisin Kouvolassa klo 13:30-16:00.

Koulutuspäivät ovat seuraavat:

1. Perjantai 25.1. klo 13:30 -16: Verkkokurssin yleinen suunnittelu, Peda.netin käyttöönotto ja perustoimintojen kertaus, kurssin luominen

2. Perjantai 8.2. klo 13:30 -16: Verkkokurssin suunnittelu ja verkkopedagogiikka, erilaisten työkalujen esittelyä, Matleena Laakso livenä Kouvolassa. Esitys tallennetaan AC:n avulla ja on katseltavissa Kouvolan kansalaisopiston www-sivuilta.

3. Perjantai 22.2. klo 13:30 -16: Käytännön toiminta, työpajatyöskentely

4. Perjantai 29.3. klo 13:30 -16: Työpajatyöskentely, omien tuotosten esittely

5. Keskiviikko 3.4. klo 10-16: Digitaalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä-hankkeen livetapaaminen. 

Koulutus oli henkilöstökoulutusta ja se toteuttiin osana Digitalisaation jalkauttaminen vapaassa sivistystyössä -hanketta. 

Luennot ovat katseltavista nauhoitteina jälkikäteen hankkeen Peda.net -sivuilta. 

Lisätietoja

Kimmo Yli-Savola
kimmo.yli-savola@edukouvola.fi

050-3737313

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN VAPAASSA SIVISTYSTYÖSSÄ -HANKESUUNNITELMA 

Hankkeen nimi: Vapaan sivistystyön digipedagogiikan kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten kesken. Yhteishanke Kouvolan kansalaisopisto & Wellamo – opisto, Lahti 

Hankkeen toteutusaika 1.10.2018 – 31.5.2019.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kouvolan kansalaisopiston ja Wellamo-opiston (Lahti) opettajat ja henkilökunta.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset 

Hankkeessa kehitetään opetus- ja hallintohenkilöstön tieto- ja viestintäteknistä osaamista hyödyntäen erilaisia koulutusmalleja. Digipedagogiikan kehittämiseen sisältyy Vapaan sivistystyön digitutortoiminnan käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. 

Hankeen avulla oppilaitoksissa jalkautetaan Peda.net – oppimisympäristön käyttöä opetus- ja muun henkilökunnan keskuudessa. Hankkeen avulla mahdollistuu uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittäminen sekä opetuksen eriyttäminen erilaisten opiskelijoiden keskuudessa. Hanketyöskentelyn aikana syntyviä ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä sovelletaan myös mmuiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Hanke tukee hankkeeseen osallistuvien opistojen verkottumista sekä oppilaitoksissa vallitsevien hyvien käytäntöjen edistämistä sekä materiaalipankin syntymistä. Hanke tukee mobiilioppimista, sen avulla voidaan tuottaa opiskelijoille sähköistä oppimateriaalia, jota opiskelijat voivat hyödyntää erilaisilla päätelaitteilla ml. mobiililaitteilla.  

Hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti ikääntyvien opiskelijoiden opiskelua kehittämällä heille soveltuvia oppimisympäristöjä Peda.net –oppimisympäristöön hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa. 

Hankerahoituksen turvin järjestetään 2-3 koulutus/seminaaripäivää, joita voi seurata verkossa esim. AC-yhteyden avulla tai muilla streamausympäristöillä. Koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille. Seminaaripäivien teemana ovat Peda.net –oppimisympäristön syventävä käyttö ja oppimateriaalin tuottaminen sähköiseen oppimisympäristöön. Hankkeeseen liittyy oppilaitoksissa tehtävä työpajatyöskentelyä, joissa tuotetaan aiheeseen ja tavoitteeseen sopivaa materiaalia. 

Hankkeen toteutustapa ja hankkeen toimenpiteet 

Hankerahoituksen turvin oppilaitoksissa järjestetään 2 yhteistä seminaaripäivää työvuodessa. Niissä tavataan, esitellään hankkeen aikana tehtyjä ratkaisuja saavutuksia. Syksyllä ensimmäisessä seminaarissa aloitus- ja tavoiteasettelu yhdessä, joulunaikaan väliraportointi ja keväällä työvuoden tuotosten/tulosten raportointi. 

Hankkeen aikana syntyy toimiva käytäntö oppilaitosten sisäisen digitutor-toiminnan käynnistämiseen ja sen käytännön toimintaan ja nk. hiljaisen tiedon siirtymiseen henkilökunnan kesken ja erityisesti uusille työntekijöille. 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä