Rauhalan koulu

Lukuvuosi 2018-2019

Hyvät Rauhalan koulun oppilaat ja vanhemmat!

Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2018-2019 Rauhalan koulussa. Aloitamme lukuvuoden maanantaina 13.8.2018 klo 9.00 koulun pihalta. Koulun opettajat ovat aloittaneet työnsä muutaman päivän aikaisemmin koululla helteisen kesän jatkuessa. Näiden päivien aikana olemme suunnitelleet tulevaa lukuvuotta sekä pohtineen opetussuunnitelman oppiainesisältöjen tavoitteita arvioinnin näkökulmasta. 

Lukuvuoden muina teemoina ovat positiivinen pedagogiikka, liikkuva koulu, oppilaiden osallisuuden vahvistaminen sekä Kotkan uuden strategian jalkauttaminen opetustyöhön. Viime vuonna emme saaneet käynnistettyä vertaissovittelua sisäilmatyöskentelykiireiden takia mutta tarkoituksena on se saattaa käyntiin lähitulevaisuudessa. 

Kesän aikana koulun lähiliikuntapaikka on saanut kentän toiseen päähän aidan, joka turvaa niin ohikulkijoita kuin itse rakennusta. Myös yksi kiipeilyteline siirrettiin parempaan paikkaan. Koulun polkupyöräparkit sijaitsevat edelleen tutuilla paikoilla välituntivälinekioskin vieressä sekä moduulikoulun takana, josta kulku on Ratakadun kautta. Toivottavasti koulujen alkamisen myötä myös koulun piha pysyy siistimpänä. 

Näiden muutosten lisäksi Rauhalassa aloittaa liikuntapainotteinen opetus, joka jatkuu Karhulan yläkoulussa musiikkipainotteisen opetuksen tapaan. Uusia tuulia tuo myös ensimmäinen luokka, sillä aloitamme työskentelyn yhteisopettajuus menetelmällä, joka mahdollistaa ryhmien muodostamisen oppimisen tarpeen mukaisesti. 

Nämä kaikki asiat ovat koulun hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Koulussa viihtymiseen ja oppimiseen on erityisesti oppilaiden mielestä paljon hyviä syitä: Työrauha niin oppilaille kuin opettajille, tasa-arvo ja ystävyys, iloisuus, hauskuus ja positiivisuus, rehellisyys ja ahkeruus, opetus ja opettajat, erilaisuus ja kaveruus, turvallisuus ja yhteisöllisyys. Oppiminen ja yhdessäolo ovat parhaimmillaan iloinen ja riemullinen kokemus. 

Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi koululle tapaamaan opettajia, osallistumaan koulumme yhteisiin ja luokkakohtaisiin vanhempainiltoihin, arviointikeskusteluihin ja erilaisiin tiedotustilaisuuksiin. Toivotan teille elämyksellistä, yhteisöllistä ja ahkeraa vuotta!

Ville-Matti Hurskainen

Rauhalan koulun rehtori

Linkki lukuvuositiedotteeseen: https://peda.net/id/0f6deda4a20

Työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2018-2019
Syyslukukausi
13.8.2018 - 21.12.2018
syysloma 22. - 26.10.2018
joululoma 22.12.2018 - 2.1.2019

Kevätlukukausi
3.1.2019 - 1.6.2019
talviloma 25.2. - 1.3.2019

Yhteensä 188 työpäivää