Kontioniemen koulu

Tervetuloa Kontioniemen koulun sivuille

Kontioniemen koulu on otettu käyttöön elokuussa 2018. Koulu on avoin lähikoulu kaikille lähiseudun 1-6 luokan oppilaille. Lukuvuonna 2019-20 koulussa opiskelee 98 perusopetuksen oppilasta ja 12 eskarilaista.

Kontioniemen koulu on moderni kyläkoulu, jonka toimintaa ohjaavat lapsilähtöisyys ja yhteisöllisyys. Yhdessä tekemällä turvallisessa ja välittävässä ympäristössä pyritään löytämään oppimisen ilo ja innostus, ja näin tukemaan lapsen elinikäistä oppimista, kasvua ja hyvinvointia. Kontioniemen koulussa toteutetaan positiivista kasvatusta ja koulu on mukana Pro-koulu toiminnassa. Tiimiopettajuuden avulla koulun henkilökunnan osaamista käytetään monipuolisesti ja opiskelusta pyritään tekemään mahdollisimman toiminnallista ja aktivoivaa. Aktiivinen kummioppilastoiminta ja joustava esi- ja alkuopetus mahdollistavat eri-ikäisten oppijoiden toimimisen yhdessä.

Kontioniemen koulu tarjoaa toiminnallisen ja luonnonläheisen oppimisympäristön, jossa on käytössä joustavasti muunneltavat sisätilat ja lähiliikuntapaikkana toimiva piha-alue lähiympäristöineen. Opiskelussa käytetään ajanmukaista tieto- ja viestintätekniikkaa. Koulu toimii koko kylän sydämenä ja yhteistyö kotien ja sidosryhmien kanssa on aktiivista.