Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä

Tainionmäen koulun yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen on koulukohtaisen opiskeluhuoltoryhmän keskeinen tehtävä. Ryhmä vastaa myös opiskeluhuollon kokonaisuuden suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista koulussa. 

Koulun yhteisöllinen opiskeluhuoltosuunnitelma laaditaan ja päivitetään yhteistyössä koulun henkilöstön, opiskeluhuoltopalvelujen, oppilaiden ja huoltajien sekä tarvittavien ulkopuolisten tahojen kanssa. 

Tietoa yhteisön hyvinvoinnista ja ympäristön tilastasaadaan esimerkiksi Kouluterveyskyselystä, laajoista terveystarkastuksista sekä kolmen vuoden välein tehtävistä Kouluyhteisön hyvinvoinnin sekä ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksista. 

Opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää opiskeluhuollon kokonaisuutta ja erityisesti yhteisöllistä työtä. Ryhmä on kokoonpanoltaan monialainen eli ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuollon sekä psykologi- ja kuraattoripalvelujen ammattilaisia. Koska ryhmän keskeinen tehtävä on koulun yhteisöllisyyden edistäminen, on välttämätöntä, että ryhmään toimintaan osallistuu tarvittaessa myös oppilaita ja huoltajia. 

Opiskeluhuoltoryhmän työskentely on yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää. Työn kohteena voi olla ryhmä, luokka tai isompi yhteisö. Asioita käsitellään yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla, eikä ryhmä koskaan käsittele yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa.  

Opiskeluhuoltoryhmästä ja opiskeluhuoltosuunnitelmasta on säädetty Oppilas- ja opiskelijahuoltolain kohdissa §13 ja §14. Opiskeluhuoltoryhmän kokoonpanosta, toimintatavoista ja tehtävistä päätetään paikallisesti. 

Tainionmäen koulun opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä kouluterveydenhoitaja. Oppilaita ja huoltajia kutsutaan opiskeluhuoltoryhmään vuosittain. 

 

Lähteet: 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/opiskeluhuolto/yhteisollinen-opiskeluhuolto 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opiskeluhuolto

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä