Henkilökunta

Lukuvuosi 2018-2019

Koulun johto Puhelinnumero
Rehtori 044 459 7860


Luokanopettajat Puhelinnumero
0.lk esiopettaja 044 459 7858
1.lk luokanopettaja 044 459 7868
2.lk luokanopettaja 044 459 7869
3.lk luokanopettaja 044 459 7863
4.lk luokanopettaja 044 459 7866
5.lk luokanopettaja 044 459 7873


Luokanvalvojat Puhelinnumero
6. vuosiluokka  044 459 7874
7. vuosiluokka  044 459 7867
8. vuosiluokka  044 459 7865
9. vuosiluokka  044 459 6038


Aineenopettajat Puhelinnumero
Biologia 6-9lk 044 459 7819
Englanti 044 459 7867
Historia 6-9lk 044 459 6038
Kielet ja kulttuuri 044 459 7874
Kotitalous 044 459 6172
Käsityöluokka/tekninen ja tekstiili 044 459 7826
Liikunta tytöt/pojat luokat 6-9lk 044 459 7826
Maantieto 6-9lk 044 459 7819
Matematiikka, fysiikka ja kemia 044 459 7876
Ruotsi ja saksa 044 459 7874
Tietotekniikka 6lk &
Digitutoropetus/vertaistuki
044 459 7827
Uskonto 044 459 7874
Yhteiskuntaoppi 6-9lk 044 459 6038
Äidinkieli 044 459 7865


Koulun muu henkilökunta Puhelinnumero
Erityisopettaja 044 459 7875
Esiopetuksen koulunkäynninohjaaja 044 459 7881
Koulukuraattori 044 459 6678
Koulunkäynninohjaajat 044 459 7877 tai 044 459 7879
Koulupsykologi 044 711 4511
Kouluterveydenhoitaja 044 459 8935
Opinto-ohjaaja 044 459 6038
Oppilaskunnan ohjaavat opettajat 044 459 7874 tai 044 459 7867
Toimistosihteeri 044 459 7861