Yläkoulu

Yläkoulun tapahtumat jne.

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko44

28 October 2019 Thursday
29 October 2019 Thursday
30 October 2019 Thursday
31 October 2019 Thursday
1 November 2019 Thursday
2 November 2019 Thursday
3 November 2019 Thursday

Viikko45

4 November 2019 Thursday
5 November 2019 Thursday
6 November 2019 Thursday
7 November 2019 Thursday
8 November 2019 Thursday
9 November 2019 Thursday
10 November 2019 Thursday

Viikko46

11 November 2019 Thursday
12 November 2019 Thursday
15 November 2019 Thursday
16 November 2019 Thursday
17 November 2019 Thursday

Viikko47

18 November 2019 Thursday
19 November 2019 Thursday
20 November 2019 Thursday
21 November 2019 Thursday
22 November 2019 Thursday
23 November 2019 Thursday
24 November 2019 Thursday

Viikko48

25 November 2019 Thursday
26 November 2019 Thursday
27 November 2019 Thursday
29 November 2019 Thursday
30 November 2019 Thursday
1 December 2019 Thursday
Ilmoittautuminen

Uusi lukuvuosi 2019-20 alkaa!

Aloitamme uuden lukuvuoden maanantaina 12.8. 2019 klo 9.
Uusi lukuvuosi starttaa luokanvalvojien opastuksella kotiluokista.
Seiskaluokkalaiset otetaan luokkiin yläkoulun pihalta nimenhuudolla klo 9.

Koulun toiminta ja tavoitteet lukuvuodelle 2019-20

Koulun tehtävä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulumme opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Tavoitteenamme on sivistynyt kansalainen, joka osaa tehdä yhteistyötä ja tuntee vastuun sekä isänmaastaan että lähiympäristöstään. Kittilän yläkoulun käynyt oppilas on kiinnostunut ihmisistä ja elinympäristöstä, antaa arvon kulttuurille, tutuille ja kaukaisille. Meiltä valmistuneet oppilaat osaavat ottaa asioista selvää ja ajattelevat omilla aivoillaan. Koulumme opettaa muuttuvan yhteiskunnan asettamien vaatimusten ratkaisumalleja, antaa oppilaille välineitä elämän hallintaan ja kasvuun kohti aikuisuutta.Tehtävämme on kasvattaa ja opettaa oppilaita kohti aikuisuutta ja itsenäisyyttä antaen heille elämässä tärkeitä tietoja ja taitoja. Teemme sen yhdessä ja tekemällä yhteistyötä niin koulun sisällä kuin sidosryhmiemme kanssa.

Koulumme on liikkuva koulu, mikä näkyy sekä oppitunneilla että välitunneilla liikkumiseen aktivoivana toimintana. Koulussamme järjestetään syksyisin ja keväisin liikuntapäivät, oppitunneilla lähdetään usein ulos ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Tuemme oppilaidemme ja henkilökunnan jäsenten liikuntaharrastuksia ja pyrkimyksiä mahdollisuuksien mukaan. Oppilaitamme on mukana Lapin urheiluakatemian toiminnassa ja yhteistyössä SBC Levin kanssa toteutettavassa Salibandyakatemia -toiminnassa.

Yhteiskunnan digitalisaatio heijastuu koulussamme opetusmateriaalissa ja opetusvälineistössä sekä niihin liittyvissä hankinnoissa. Henkilökunnan kouluttamisesta pidetään huolta.

Koulumme on kiva-koulu ohjelmassa. Riitoja ja kiusaamistapauksia sovitellaan ensisijaisesti kiva-koulu -mallin mukaisesti. Emme hyväksy kiusaamista ja puutumme siihen. Lukuvuoden yhtenä läpileikkaavana teemana on suvaitsevaisuus.

Tänä lukuvuonna monialaisen oppimiskokonaisuuden painopisteenä on Kittilä 150 -vuotta. Oppimiskokonaisuus toteutetaan eri aineiden yhteistyössä koko lukuvuoden ajan toteutettavissa projekteissa. Lukuvuoden lopussa kokonaisuuden tuloksia esitellään koulussa järjestettävässä näyttelyssä. Oppiaineet tekevät mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä niin oppiaineiden sisällä kuin oppiaineiden rajat ylittäen.

Noudatamme arvioinnissa paikallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyä arvioinnin vuosikelloa.

Oppilaat saavat väliarvion syksyllä ja keväällä lukuvuosiarvion. Opettajat käyvät jokaisen oppilaan kanssa arviointikeskustelun vähintään kerran lukuvuodessa.

Erityisopetus on järjestetty pääsääntöisesti integroimalla oppilaat luokkiin. Erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat tukevat tukea tarvitsevia oppilaita heille laadittujen suunnitelmien mukaan.