Yläkoulu

Koulun toiminta ja tavoitteet lukuvuodelle 2018-19

Koulun tehtävä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulumme opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Tavoitteenamme on sivistynyt kansalainen, joka osaa tehdä yhteistyötä ja tuntee vastuun sekä isänmaastaan että lähiympäristöstään. Kittilän yläkoulun käynyt oppilas on kiinnostunut ihmisistä ja elinympäristöstä, antaa arvon kulttuurille, tutuille ja kaukaisille. Meiltä valmistuneet oppilaat osaavat ottaa asioista selvää ja ajattelevat omilla aivoillaan. Koulumme opettaa muuttuvan yhteiskunnan asettamien vaatimusten ratkaisumalleja, antaa oppilaille välineitä elämän hallintaan ja kasvuun kohti aikuisuutta.Tehtävämme on kasvattaa ja opettaa oppilaita kohti aikuisuutta ja itsenäisyyttä antaen heille elämässä tärkeitä tietoja ja taitoja. Teemme sen yhdessä ja tekemällä yhteistyötä niin koulun sisällä kuin sidosryhmiemme kanssa.

Koulumme on liikkuva koulu, mikä näkyy sekä oppitunneilla että välitunneilla liikkumiseen aktivoivana toimintana. Koulussamme järjestetään syksyisin ja keväisin liikuntapäivät, oppitunneilla lähdetään usein ulos ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Tuemme oppilaidemme ja henkilökunnan jäsenten liikuntaharrastuksia ja pyrkimyksiä mahdollisuuksien mukaan. Oppilaitamme on mukana Lapin urheiluakatemian toiminnassa ja yhteistyössä SBC Levin kanssa toteutettavassa Salibandyakatemia -toiminnassa.

Yhteiskunnan digitalisaatio heijastuu koulussamme opetusmateriaalissa ja opetusvälineistössä sekä niihin liittyvissä hankinnoissa. Henkilökunnan kouluttamisesta pidetään huolta.

Koulumme on kiva-koulu ohjelmassa. Riitoja ja kiusaamistapauksia sovitellaan ensisijaisesti kiva-koulu -mallin mukaisesti. Emme hyväksy kiusaamista ja puutumme siihen. Lukuvuoden yhtenä läpileikkaavana teemana on suvaitsevaisuus.

Tänä lukuvuonna monialaisen oppimiskokonaisuuden painopisteenä on Kittilä 150 -vuotta. Oppimiskokonaisuus toteutetaan eri aineiden yhteistyössä koko lukuvuoden ajan toteutettavissa projekteissa. Lukuvuoden lopussa kokonaisuuden tuloksia esitellään koulussa järjestettävässä näyttelyssä. Oppiaineet tekevät mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä niin oppiaineiden sisällä kuin oppiaineiden rajat ylittäen.

Noudatamme arvioinnissa paikallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyä arvioinnin vuosikelloa.

Oppilaat saavat väliarvion syksyllä ja keväällä lukuvuosiarvion. Opettajat käyvät jokaisen oppilaan kanssa arviointikeskustelun vähintään kerran lukuvuodessa.

Erityisopetus on järjestetty pääsääntöisesti integroimalla oppilaat luokkiin. Erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat tukevat tukea tarvitsevia oppilaita heille laadittujen suunnitelmien mukaan.