Oppimisen tuki lukiossa

Oppimisen tuki

 

 

Lukiolain mukaan opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti(lukiolaki 714/2018, 28 § 1 mom.).

Kaikille lukion aloittaville opiskelijoille tehdään lukemisen ja kirjoittamisen taitojen seulatesti opintojen alussa. Testin avulla pyritään havaitsemaan tuesta hyötyvät opiskelijat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kittilän lukiossa on mahdollista saada tukea opiskeluun erityisopettajalta. Erityisopettajan antama tuki voi olla esimerkiksi tukiopetusta, yksilöllistä opiskelustrategioiden ohjausta tai luki-taitojen ohjausta. Opiskelijan tarvitsema tuki suunnitellaan aina yksilöllisesti. Opiskelijan tulee itse olla aloitteellinen tuen aktivoimiseksi.

Erityisopettajana toimii Hanna Rautio. Yhteyden opettajaan saa parhaiten wilma-viestillä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä