Erityisopetus

Erityisopetus

Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oppilas voi saada yksilöllistä tukea tai pienryhmäopetusta oppimisvaikeuksissa. Erityisopetusta voidaan antaa myös omassa luokassa samanaikaisopetuksena.

Erityisopetuksella tuetaan luokassa tapahtuvaa oppimista lähinnä lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa sekä ylemmillä luokilla mm. englannissa. Koulussa voidaan antaa myös kotiharjoittelua tukevaa puheopetusta.

Erityisopetus tapahtuu yleensä koulutuntien aikana, mutta erikseen sovittaessa sitä voidaan pitää myös koulutuntien jälkeen. Säännöllisestä erityisopetuksesta ilmoitetaan oppilaan kotiin, mutta silloin tällöin annettavasta erityisopetuksesta tiedotetaan vain tarvittaessa.

Kaikkien oppilaiden kanssa tehdään lukuvuosittain lukemisen, kirjoittamisen ja/tai matematiikan arviointeja. Niillä pyritään kartoittamaan keskeisen oppiaineksen hallintaa ja tuen tarvetta.

Oppilaan tukemisen ajatus sisältyy kaikkeen kasvatukseen ja opetukseen. Oppilasta tuetaan eri keinoin tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisopetus on yksi kolmiportaisen tuen toteuttamismuodoista. Kolmiportaiseen tukeen sisältyvät yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä