Tiivistelmä

Tiivistelmä vesien suojelusta

  • Suomen vesistöt ovat herkkiä pilaantumaan.
  • Maataloudesta, asutuksesta ja teollisuudesta tulevat ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä.
  • Rehevöityvässä vesistössä kasvillisuus ja eläimistö lisääntyvät ja lajisto muuttuu.
  • Rehevöitymisen ongelmia ovat umpeenkasvu, happikato ja sinilevien runsastuminen.
  • Vesivoimalat vaurioittavat jokiekosysteemejä.
  • Ilmansaasteista johtuvat happamat sateet voivat aiheuttaa vesien happamoitumista.
  • Itämereen tulevat vieraslajit haittaavat alkuperäislajien selviytymistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä